Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 15/08/2001

´Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen´ Haarlemse stichting steunt VU bij ´vertalen´ van kennis over veroudering in praktische toepassingen

De Haarlemse Stichting Codde en van Beresteyn gaat de Vrije Universiteit in Amsterdam financieel steunen om resultaten van verouderingsonderzoek uit te werken in praktische toepassingen, vooral gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van (hulpbehoevende) ouderen. De stichting geeft het Centrum voor Verouderingsonderzoek aan de VU drie jaar lang jaarlijks een kwart miljoen. Op 16 augustus tekenen het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en het College van Regenten van de Haarlemse Stichting Codde daarvoor een overeenkomst.

De Stichting Codde en van Beresteyn geeft tot op de dag van vandaag uitvoering aan de laatste wil van de stichters, oorspronkelijk vastgelegd in 1598, door huisvesting te bieden aan bejaarden. Zij beheert en exploiteert momenteel het Hofje Codde en van Beresteyn te Haarlem en heeft onlangs in samenwerking met anderen een nieuw Hofje gerealiseerd in het centrum van Haarlem, genaamd Gravinnehof. Onder invloed van veranderende omstandigheden zijn vormgeving en regels van de hofjes aan de tijd aangepast.

De stichtingsbestuurders willen voor de toekomst bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Zij geven daarmee een eigentijdse invulling aan de laatste wil van de stichters. Omdat wetenschappelijke kennis kan bijdragen om de voorwaarden van zelfstandig wonen op de behoeften van vaak hulpbehoevende ouderen af te stemmen zocht de stichting contact met de VU. Nieuwe inititatieven kunnen daardoor zo verantwoord mogelijk worden genomen.

In de overeenkomst met de VU is vastgelegd dat het Centrum voor Verouderingsonderzoek de komende jaren drie landelijke studiedagen organiseert. Op de studiedagen wordt nagegaan hoe op basis van wetenschappelijke onderzoeksresultaten praktisch kan worden bevorderd en gegarandeerd dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarbij is te denken aan woning- en woonomgevingsaspecten, zelfstandig functioneren van ouderen en inzet van technische hulpmiddelen.

Gekoppeld aan de studiedagen wordt een prijs beschikbaar gesteld voor de onderzoeker of onderzoeksgroep die het voorgaande jaar het best heeft bijgedragen aan de bevordering van de zelfstandigheid van ouderen.

Het VU-bestuur en het bestuur van het Centrum voor Verouderingsonderzoek aan de VU zijn bijzonder ingenomen met het initiatief van de Haarlemse stichting. De schenking maakt het mogelijk verouderingsonderzoek van de universiteit een "maatschappelijk" gezicht te geven, menen zij. Bovendien zal de samenwerking tussen de verouderingsonderzoekers binnen de verschillende VU-faculteiten erdoor worden versterkt. Het centrum is reeds begonnen met het rekruteren van medewerkers om de beoogde activiteiten in gang te zetten.