Complete security check met Telindus Intrusive Testing Utrecht, 15 augustus 2001 Telindus, een van Europa s leidinggevende netwerk-integrators, biedt sinds kort Intrusive Testing aan, een nieuwe dienst die de klant in staat stelt te bepalen of zijn of haar security-niveau voldoet aan de vooraf gestelde eisen. Door middel van een vaste, vooraf vastgestelde methode voert Telindus, via een willekeurig gekozen ingang, een aanval uit op het bedrijfsnetwerk om te bepalen of die daadwerkelijk veilig is. Dit alles gebeurt volgens vooraf afgesproken service level agreements, door hoog opgeleide engineers, op Europees niveau en met vooraf juridisch vastgelegde procedures. Telindus Intrusive Testing bestaat uit drie producten. Awareness, waarbij de klant een algemene indruk krijgt van het huidige security-niveau, Qualification, waarbij alle mogelijke netwerkingangen gekwalificeerd worden en Measurement mapping, waarbij het volledige bedrijfsnetwerk gescreend wordt. De tools waarmee hackers tegenwoordig te werk gaan, zijn inmiddels zo krachtig en vrij verkrijgbaar, dat er geen hackers meer nodig zijn om ernstige schade aan een bedrijfsnetwerk aan te kunnen richten zegt Karin van Ieperen, marketing manager van Telindus. Ongetwijfeld heeft elk bedrijf daarom wel eens haar internettoegang gescreend, echter een bedrijfsnetwerk heeft veel meer ingangen: bijvoorbeeld de telefooncentrale, WAP, ISDN, Modem en Wireless LAN. Naast deze nieuwe dienst biedt Telindus een reeks van uitgebreide security-oplossingen, zoals analyse, ontwerp en integratie van de security architectuur, leveringen van soft- en hardware componenten en onderhoud van het huidige securitybeleid. Telindus zal haar oplossingen tonen tijdens de beurs Infosecurity.nl op 18 en 19 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Over Telindus
De in 1969 opgerichte en van oorsprong Belgische Telindus groep (het voormalig Telinfo) is de Europese expert op het gebied van data- en telecommunicatie-netwerken. De expertise van de Telindus Groep (genoteerd aan de Euronext, Brussel) omvat alle aspecten van de hedendaagse ICT, zoals LAN, WLAN, Internet en E-Business. Op dit moment werken er meer dan 2.000 mensen voor de Telindus groep, verspreidt over 60 vestigingen in 17 landen. Meer informatie kunt u vinden op: www.telindus.com Contactgegevens:
Karin van Ieperen
Marketing Manager Telindus
Tel +31 (0) 30 247 75 42
karin.vanieperen@telindus.nl