Partij van de Arbeid

Schriftelijke vragen van het lid Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1. Hebt u kennisgenomen van de door Zilverenkruis/Achmea aangeboden ThuiszorgAcuutVerzekering?

2. Deelt u de mening dat hier zorg verzekerd wordt, waarvoor men reeds via de AWBZ verzekerd is? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de mening dat met het aanbieden van deze polis, voor ZilverenKruis/Achmea de wens om de wachtlijsten weg te werken niet langer een prioriteit zal zijn, ten einde de verzekering te kunnen verkopen? Zo nee, waarom niet?

4. Verzekeraars hebben de afgelopen jaren steeds aangegeven de wachtlijsten niet weg te kunnen werken door een gebrek aan personeel. Blijkens deze polis is er nog wel capaciteit beschikbaar. Deelt u de mening dat dit een tegenstelling is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan deze capaciteit ingezet worden voor het wegwerken van de wachtlijsten?

5. De verzekeraar legt beslag op beschikbare capaciteit in de particuliere thuiszorg, die zij ook zou kunnen inschakelen voor het wegwerken van de wachtlijsten in de thuiszorg.

Hoe beoordeelt u deze keuze van de verzekeraar? Welke maatregelen gaat u treffen om deze beschikbare capaciteit bij de particuliere thuiszorg voor de aanpak van de wachtlijsten in te zetten?

6. Bent u het met de stelling eens dat deze polis een tweedeling in de zorg veroorzaakt, omdat mensen die de polis kunnen betalen, zorg krijgen en niet noodzakelijk de mensen die de zorg op medische gronden het hardst nodig hebben? Zo nee, waarom niet?

Bent u het met de stelling eens dat deze polis er toe leidt dat de particuliere thuiszorginstellingen op deze wijze de 'lichtere' thuiszorgcliënten krijgen en de zwaardere gevallen op zorg moeten wachten en voor rekening van de reguliere thuiszorg komen?

Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen kunt u treffen om deze tweedelingen tussen gezond en ziek, arm en rijk, en jong en oud te voorkomen?

7. Verder heeft de PvdA aangedrongen op het inschakelen van de particuliere thuiszorginstellingen om wachtlijsten weg te werken. De Kamer heeft hierover ook een motie aangenomen (1). Op welke wijze is in de praktijk invulling gegeven aan dit onderdeel van het plan 'Stoppen met Wachten'?(1) Tweede Kamer 2000-2001, 27401, nr. 20,