Gemeente EmmenPersbericht: wijziging bestemmingsplan, 15 augustus 2001

wijziging bestemmingsplan Emmer-Compascuum ten oosten van Hoofdkanaal Ruimte voor 10 nieuwe woningen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het ontwerpplan tot 2e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan `Emmer Compascuum, ten oosten van het Hoofdkanaal'. Deze wijziging is nodig om de inbreiding aan de toekomstige Kalkdobbe (een nog aan te leggen weg in het plangebied) mogelijk te maken. Het plan biedt straks ruimte voor 10 woningen (6 gemeentelijke en 4 particuliere bouwkavels)

De inbreiding van 10 woningen aan de toekomstige Kalkdobbe is tot op heden niet uitgevoerd. De reden hiervan was dat er een eeuwig durende erfpacht met 20e penning op enkele kavels rond de toekomstige Kalkdobbe is gevestigd. Er zijn in Nederland nog twee gebieden met dit bijzondere erfpacht, namelijk Emmer-Compascuum en Emmer Erfscheidenveen. Door het beloop van de nog aan te leggen weg aan te passen kunnen genoemde gronden waarop erfpacht rust buiten beschouwing worden gelaten. Voor het verleggen van de weg is het noodzakelijk om de bestemmingsgrenzen van de bestemming woningbouw te verschuiven.Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen