Ingezonden persbericht

Woonbond Persbericht

Huurdersorganisaties kritisch over experiment

Presentatie Woonruimteverdeling KAN als wonderolie

Huurdersorganistaties uit de Regio Arnhem Nijmegen zijn ongelukkig met de wijze waarop het KAN Regiobestuur donderdag 27 september de resultaten van het experiment woonruimteverdeling presenteert. Het Regiobestuur doet dit onder de titel "De balans is gevonden". De presentatie dient volgens de huurders alleen maar als wonderolie voor de introductie van de nieuwe aanpak van de woonruimteverdeling. Zij wijzen erop dat die aanpak zeer nadelig uitwerkt voor de lagere inkomens. De huurdersorganisaties zijn dan ook tegen het schrappen van het inkomenscriterium bij de toewijzing van woningen. Samen met de Nederlandse Woonbond pleiten zij ervoor om het experiment door te laten lopen. Pas als duidelijk is dat de nadelige effecten voor de lagere inkomens niet structureel zijn, kan de woningtoewijzing worden vrijgegeven. Het Regiobestuur weigert tot nu toe de bezwaren van huurderskant serieus te nemen. Tekenend is dat het pro-gramma van de 27e geen enkele ruimte biedt voor kritische kanttekeningen.

Het regio bestuur wil als enige criterium voor de toewijzing van woonruimte de inschrijvingsduur of woonduur gaan hanteren. Men wil geen rekening meer houden met het inkomen van woningzoekenden. Met de gezinsgrootte van woningzoekenden wil men alleen rekening houden waar het om 5-kamerwoningen gaat. Volgens de huurdersorganisties is dit onverantwoord. Uit de tot nu toe met het experiment opgedane ervaringen blijkt namelijk dat de hogere inkomens ruim toegang krijgen tot de goedkope en betaalbare huurwoningen, hetgeen ten koste gaat van de huis-vestingsmogelijkheden voor lagere inkomens.

De lagere inkomens kregen een kwart minder woningen in zowel de categorie goedkope (tot f 600,-) als betaalbare woningen (f 600,- tot f 700,-). Zeer verontrustend is de forse verschuiving binnen het totaal aantal toewijzingen. De lagere inkomensgroepen kregen namelijk via het experiment 172 woningen minder toegewezen vergeleken met de oude methode. Op jaarbasis is dit een daling van 12,3 procent. Te vrezen valt dat deze verdringing niet zozeer een tijdelijk als wel een structureel karakter heeft.

Amsterdam, 25 september 2001
Nummer: U01.700