Universiteit van Utrecht

14 november 2001, 10:30 uur

Milieuveranderingen in het Noord-Atlantische gebied

Mw.drs. K.P. Boessenkool (Utrecht) 10:30 uur
Promotor: prof.dr. H.Visscher
Copromotor: dr. H. Brinkhuis
De overgang van de jongste ijstijd naar de warmere periode waarin wij ons thans bevinden (ca. 20.000-10.000 jaar geleden) ging gepaard met schoksgewijze klimaatveranderingen. In West-Europa werden deze gekenmerkt door sterke temperatuurwisselingen die meerdere eeuwen konden duren. Karin Boessenkool laat zien dat ook de neerslagverdeling varieerde. Het seizoencontrast tussen natte winters en droge zomers nam toe tijdens koude periodes, als gevolg van verschuivingen van de koers van lagedrukgebieden die vocht vanaf de Atlantische Oceaan aanvoerden. Deze verschuivingen waren op hun beurt weer gekoppeld aan veranderende stromingen in de noordelijke Atlantische Oceaan, zoals variaties in de intensiteit van de Golfstroom. Deze klimaatreconstructies konden worden afgeleid uit de fossielen van stuifmeelkorrels van landplanten en de resten van microscopisch kleine mariene algen in de bodemlagen van de Atlantische Oceaan langs de westkust van Europa. Deze microfossielen zijn vergeleken met de huidige verbreiding van planten op het land en algen in de zee. Het onderzoek draagt bij aan het inzicht in de werking van het klimaatsysteem, en meer in bijzonder biedt het een mogelijkheid om klimaatmodellen te testen en te verfijnen.