Agenda Tweede Kamer

woensdag 14 november 2001
De vergadering begint om 10.15 uur.
De Kamer spreekt over de wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie financiële dienstverlening. Door deze wijziging wordt de identificatie- en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarden verplichtgesteld.
Hierna rondt de Kamer het debat af over de herziening van
-Economische infrastructuur;
(te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

Ten slotte interpelleren de heer Van Gijzel (PvdA) en de heer Leers (CDA) de ministers Korthals (Justitie), Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de mogelijke bouwfraude.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) inzake ontwikkelingssamenwerking met de landen Burkina Faso, Mali en Ghana.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de ruimte voor scholen om een eigen personeelsbebleid te voeren.

10.30 tot ca. 12.30 uur - Troelstrazaal Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over radioactief besmet schroot.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.00 tot ca. 14.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het beheer van de Koraal Specht-gevangenis te Curaçao.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 15.00 tot ca. 16.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de Wet Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs.

Justitie: 16.00 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staassecretaris Kalsbeek (Justitie) over onder meer:

-het onderzoek naar de bedrijfsvoering en aansturing van de Raad van de Kinderbescherming;

-een evaluatie van wetgeving met betrekking tot de ondertoezichtstelling.

Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 18.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de Hanzelijn (Lelystad-Zwolle), Zuiderzeelijn en de Noordtak Betuweroute.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.30 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voor voortgezet onderwijs voor 2002-2003.

OPENBARE HOORZITTING

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.30 tot ca. 12.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: het horen van vertegenwoordigers van organisaties over de samenvoeging van de gemeenen Echt en Susteren en toevoeging van de kern Nieuwstadt aan Sittard-Geleen.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en Europese Zaken: 10.00 tot ca. 11.00 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: gesprek met een delegatie van de Staten van de Nederlandse Antillen over het LGO-beleid (Landen en Gebieden Overzee).

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 11.45 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers en staatssecretaris Vliegenthart (beiden Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de planning van werkzaamheden.

Justitie en Financiën: 11.00 tot ca. 12.00 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars inzake het verlenen van rechtshulp aan verzekerden.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 12.00 tot ca. 13.30 uur
Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend en de staatssecretarissen Hoogervorst en Verstand-Bogaert (allen Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de planning van de werkzaamheden.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 15.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs.

Rijksuitgaven, Europese Zaken, Economische Zaken, Financiën en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 14.00 tot ca. 15.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: gesprek met de heer Engwirda, Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer. Hij geeft toelichting op het Jaarverslag 2000 van de Europese Rekenkamer.
Justitie: 14.30 uur Groen van Prinstererzaal KAMERLEDEN ONTVANGEN
Leden van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie ontvangen vanaf 16.00 uur een groep cursisten uit de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie in het kader van de cursus Drugs Policy in the European Context. De deelnemers worden geacht na afloop van de cursus in staat zijn hun land op de juiste wijze de invoering en handhaving van EU wetgeving op het terrein van het drugsbeleid te begeleiden (De Oude Zaal).

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat neemt om 10.00 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van het Platform Hanzelijn (spoorlijn Lelystad-Zwolle). De petitie heeft onder andere betrekking op het behoud van landschapswaarden en een argumentatie voor de ondertunneling van de IJsselspoorbrug Hanzelijn (hal Plein 2).

PRESIDENT WERELDBANK BEZOEKT TWEEDE KAMER

De President van de Wereldbank, de heer James D. Wolfensohn, brengt een bezoek aan de Tweede Kamer. De heer Wolfensohn wordt om 16.30 uur ontvangen door de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven (Eerste Commissiekamer). Aansluitend heeft een besloten gesprek plaats met leden van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Financiën (Klompézaal).

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Defensie brengen tot en met 18 november een bezoek aan de Russische Federatie. Naast een gesprek met leden van de Commissie voor Defensie van de Staats Doema, staat onder meer een bezoek aan de ministeries voor Defensie en Buitenlandse Zaken in Moskou op het programma. Tevens heeft de delegatie een ontmoeting met Nederlandse correspondenten in Moskou. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Valk (PvdA), Zijlstra (PvdA), Van den Doel (VVD), Verhagen (CDA),
Van t Riet (D66) en Harrewijn (GroenLinks).