Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 14 november 2001

GLADHEIDSBESTRIJDING VIA VASTE ROUTES

Tussen 1 november en 1 april is er de meeste kans op gladheid op de wegen. Vandaar dat deze periode door de gladheidsbestrijders het strooiseizoen wordt genoemd. Op het moment van gladheid door vorst gaan de strooiwagens een aantal vastgestelde routes volgen. Een overzicht van de strooiroutes ligt tot 20 december 2001 ter inzage in het gemeentelijk Infocentrum aan de Hofstraat 4.

Bij het samenstellen van de routes is het uitgangspunt, dat er op een maximale afstand van circa 300 meter van de woningen een gestrooide route is. Voor het strooien worden 3 strooiwagens ingezet, die ongeveer 2-3 uur nodig hebben om de routes te strooien. Een en ander is afhankelijk van de verkeerssituatie. Met het oogpunt op de belasting van het milieu blijft het gebruik van zout zo beperkt mogelijk. Uiteraard zonder dat daarbij de verkeersveiligheid in gevaar komt.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over de strooiroutes kunt u krijgen bij de heer N. Gorris van de afdeling Gemeentewerken. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 2893945.