Gemeente Weerselo

AGRARISCH NATUURBEHEER (SAN) NOORDOOST-TWENTE
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft voor de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer een aanvraagperiode vastgesteld. Van 1 november tot 31 december 2001 kunt u subsidie voor begrotingsjaar 2002 aanvragen. Dat betekent dat pakketten voor agrarisch natuurbeheer in deze periode aangevraagd dienen te worden. Houdt u er wel rekening mee dat die datum geldt waarop LASER de aanvraag volledig heeft ontvangen.
Met uitzondering van het pakket Faunarand zal budget beschikbaar komen voor botanisch beheer grasland, randenbeheer gras- en bouwland, akkerbeheer, weidevogelbeheer en landschapsbeheer volgens de regeling SAN. De percelen waar deze subsidieregeling van toepassing is zijn in het Natuur- en beheersgebiedsplan Noordoost-Twente en Landschapsgebiedsplan Overijssel aangegeven. De aanvragen voor subsidie zullen, op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Aanvraagformulieren kunt u opvragen bij LASER tel. 0475-355555. Voor vragen over particulier natuur- en landschapsbeheer kunt u terecht bij het Groenloket Overijssel (0900-202 14 92; 0.34 euro/ f 0.75 cent per gesprek).

WONINGSTICHTING St. JOSEPH, Postbus 20, 7595 ZG WEERSELO. Voor verhuur komt beschikbaar:
De Kerkewei 9 in Rossum
Het betreft een: HAT-woning met slaapkamer en douche op de begane grond.
Huurprijs van de woning: Fl. 827,78 per maand.
Aanvaarding: per direct.

De Voortmors 86 in Weerselo
Het betreft een: HAT-woning met slaapkamer en douche op de begane grond.
Huurprijs van de woning: Fl. 639,23 per maand.
Aanvaarding: per direct.

De Hersmole 28 in Rossum
Het betreft een: èèngezinswoning met berging.
Huurprijs van de woning: Fl. 767,09 per maand.
Aanvaarding: per 1/12/2001.

De Voortmors 74 in Weerselo.
Het betreft een: èèngezinswoning met berging.
Huurprijs van de woning: Fl. 856,65 per maand.
Aanvaarding: per 1/1/2002.

Uw interesse kunt u binnen èèn week na heden schriftelijk kenbaar maken aan het Bestuur van de Woningstichting St. Joseph. Voor nadere inlichtingen elke eerste en derde maandagavond van de maand tussen 19.00 uur en 19.30 uur op ons kantoor aan de Gunnerstraat 19 in Weerselo. Telefoon kantoor: 0541-661695.