Gemeente Helmond


13 november 2001
Initiatief bij Klein Arsenal

Het college van B&W heeft geconstateerd dat de kantonrechter de aangevoerde argumenten van Gamma Holding Nederland N.V. en de gemeente Helmond in de ontruimingsprocedure rondom Klein Arsenal zwaarder hebben gewogen dan de belangen van deze voetbalclub. Dit betekent dat de ontruiming van de velden en de daarop geplaatste opstallen binnen 4 weken na betekening van de beschikking van de kantonrechter moet gebeuren.

De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad. Dit betekent dat het terrein uiterlijk medio december 2001 ontruimd moet zijn. Dat is ook nodig omdat momenteel de aanbesteding voor het sloopbestek loopt. Het is de bedoeling dat de sloopwerkzaamheden op het Hatématerrein in week 50 van dit jaar beginnen.

In een gesprek op 24 oktober jl. heeft het bestuur van voetbalvereniging de Dijkse Boys burgemeester en wethouders te kennen gegeven dat nog steeds de bereidheid bestaat om (onder voorwaarden) een aantal voetbalelftallen van Klein Arsenal voor het lopende voetbalseizoen huisvesting te bieden.
Het is aan het bestuur van voetbalvereniging Klein Arsenal om het initiatief te nemen en hierover met het bestuur van voetbalvereniging Dijkse Boys in gesprek te gaan.