Ingezonden persbericht


Arnhem - 14 november 2001

KNMV wijst wegbeheerders op gevaarlijke 'rijbaanscheidingen'

Tekst: Harry Beugelink - commissie Verkeer KNMV
Foto's: Tom Haanstra / Target Press

Het komt steeds vaker voor dat in plaats van de bekende witte geverfde strepen, verhoogde rijbaanscheidingen worden toegepast. Motorrijders zijn over het algemeen hier niet blij mee, omdat deze lengterichels het hun onmogelijk maken om tijdens een plotselinge noodsituatie nog een uitwijkmanoeuvre te kunnen maken.

Nu is het een min of meer bekend verschijnsel dat wegbeheerders onvoldoende rekening houden met de eigenschappen van de gemotoriseerde tweewielers. Uit deze foto's blijkt echter ook dat ontwerpers onvoldoende rekening houden met de eigenschappen van vrachtwagens. Het zware vrachtverkeer wrikt namelijk de betonnen rijbaanscheidingen op rotondes moeiteloos los, waarna de brokstukken niet alleen op het wegdek zelf geslingerd worden, maar in de berm komen te liggen. De gevolgen bij een schuiver laten zich raden... Hierdoor bereikt men het tegenovergestelde van wat men eigenlijk beoogt; namelijk het veiliger maken van de wegen. Hoewel de wegbeheerders uiteraard aansprakelijk zijn voor de schade die de weggebruiker door dit soort zaken oploopt, is voorkomen altijd nog een stuk beter dan genezen. Daarom heeft de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) contact opgenomen met Transport & Logistiek Nederland waar men uiteraard ook van deze problemen op de hoogte is. Afgesproken is dat de TLN en de KNMV dit soort situaties gezamenlijk onder de aandacht van de wegbeheerders zullen brengen. Op deze manier staan we niet alleen een stuk sterker, maar wordt bovendien bereikt dat de nieuwe maatregelen zowel voor motorrijders als vrachtwagenchauffeurs aanvaardbaar en veilig zullen zijn.

Wat zegt de wet hierover?

BW Artikel 6:174 lid 1

De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer zich dat gevaar verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.

KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) Derk Evers - publiciteit, communicatie en marketing e-mail: d.evers@knmv.nl
Internet: www.knmv.nl
Tel: (+31) (0)26 352 8510
Postadres: Postbus 650 - 6800 AR Arnhem
Bezoekadres: Zijpendaalseweg 1 - 6814 CA Arnhem

KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) Derk Evers - publiciteit, communicatie en marketing e-mail: d.evers@knmv.nl
Internet: www.knmv.nl
Tel: (+31) (0)26 352 8510
Postadres: Postbus 650 - 6800 AR Arnhem
Bezoekadres: Zijpendaalseweg 1 - 6814 CA Arnhem