Nederland~ICT: recht op betrouwbare informatie in de Grondwet

Woerden 14 november 2001

Nederland~ICT wil dat de overheid een nieuw artikel opneemt in de Grondwet over betrouwbare informatie. Betrouwbare informatie is in de ogen van Nederland~ICT de basis voor elke andere interactie in de digitale wereld. Dat staat in een brief die 9 november jl. werd verstuurd aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die zich momenteel buigt over het voorstel van het kabinet om de Grondwet aan te passen aan het digitale tijdperk.

Het kabinet wil in de Grondwet reeds een aantal nieuwe artikelen opnemen over informatievrijheid, privacy en het communicatiegeheim. Nederland~ICT is zeker voor deze aanpassing van de Grondwet, maar meent dat veiligheid en betrouwbaarheid van informatie in het digitale tijdperk een fundamenteler probleem is.

Digitale informatie kan gemakkelijk worden gemanipuleerd of vervalst. Ook is onzeker of de persoon in de digitale wereld wel degene is voor wie hij zich uitgeeft. Iedereen kan in principe valse informatie verspreiden en daardoor het maatschappelijk verkeer ontregelen. Door de betrouwbaarheid van partijen in de digitale wereld te verzekeren kan een belangrijk struikelblok in de acceptatie en het gebruik van internet worden gerealiseerd.

Nederland~ICT is daarom van mening, dat in onze samenleving het fundamentele recht op betrouwbare informatie erkend dient te worden. Het voorstel van Nederland~ICT over betrouwbare informatie past in een breder pakket van juridische en praktische maatregelen voor een veilige en betrouwbare netwerkmaatschappij.

Bijlage: brief aan de Vaste Kamercommissie BZK

Noot aan de redactie (