Provincie Zuid-Holland

14-11-2001

GS Zuid-Holland: herindeling Westland mogelijk per 2004

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vandaag een begin gemaakt met de procedure voor de gemeentelijke herindeling van het Westland. Zij hebben de regie van de zeven Westlandse gemeenten overgenomen, nu die gemeenten herindeling weliswaar gewenst vinden, maar geen unanimiteit hebben bereikt over de uitwerking. Er zijn twee varianten overgebleven: de vorming van één gemeente uit de huidige zeven, en de vorming van de combinatie Maasland-Schipluiden naast een fusie van De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen.

GS zijn nu begonnen met de procedure op grond van de Wet algemene regels herindeling (arhi) en gaan binnenkort met de gemeenten overleg voeren. Nu de provinciale arhi-procedure loopt moeten Maasland en Schipluiden op grond van de Wet arhi hun procedure om getweeën samen te gaan beëindigen.

GS willen bij het proces voor de gemeentelijke herindeling van het Westland de snelheid erin houden. Zij hebben aan de gemeenten een globaal tijdschema verstrekt: na hun overleg met de gemeenten en andere belanghebbenden komen GS komend voorjaar met een herindelingsvoorstel waarop het Westland kan reageren tot begin juli. Provinciale Staten stellen dan in oktober 2002 een herindelingsadvies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast. Wordt de parlementaire behandeling in 2003 afgerond dan kan de herindeling van het Westland ingaan op 1 januari 2004. Anders wordt dat 1 januari 2005, aldus het tijdschema.
GS hebben de minister van BZK geïnformeerd over het in gang zetten van de arhi-procedure.