DEFACTO ROOKVRIJ

Campagne helpt 4,2 miljoen rokers bij stoppen

P E R S B E R I C H T

'Een overwinning bereik je niet alleen'
Campagne helpt 4,2 miljoen rokers bij stoppen

Den Haag, 14 november 2001 - DEFACTO Rookvrij (voorheen Stivoro) start morgen met een Postbus 51 campagne: 'Een overwinning bereik je niet alleen'. De campagne bestaat uit een tv-commercial en 5 verschillende radiospots. Ze is gericht op volwassen rokers die willen stoppen. Het doel is rokers duidelijk te maken dat stoppen met gebruik van ondersteuning hulpmiddelen meer kans van slagen heeft. Op verschillende manieren wordt informatie over de mogelijkheden van ondersteuning aangeboden. De eerste periode van de driejarige campagne loopt van medio november 2001 tot maart 2002.

Jaarlijks probeert ongeveer een miljoen van de 4,2 miljoen rokers op allerlei manieren te stoppen met roken. Vaak zijn zij niet op de hoogte van de hulpmiddelen of hebben er een verkeerd beeld van. Velen denken ook dat ze zelf wel kunnen stoppen. Het blijkt dat stoppogingen effectiever zijn met ondersteuning van hulpmiddelen. DEFACTO biedt onder andere via de website www.stopeffectief.nl en via de infolijn
0900-9390 (22 cent p/m) diverse mogelijkheden tot ondersteuning. Hulpmiddelen die beschikbaar zijn variëren van een telefonische coach tot een brochure en van training tot nicotinevervangers. De campagne moet deze middelen onder de aandacht brengen.

Bergbeklimmer
De reeks Postbus 51 commercials is het eerste onderdeel van de hulpmiddelencampagne die drie jaar gaat lopen. Via onderzoek wordt tussentijds gekeken wat de effecten van de campagne zijn, zodat voor elke volgende periode aanpassingen kunnen worden gedaan. De commercials laten zien en horen dat het logisch en effectiever is hulpmiddelen te gebruiken bij het stoppen met roken. Via het beeld van een bergbeklimmer in moeilijkheden wordt duidelijk gemaakt dat het soms beter is hulp te aanvaarden.

Over DEFACTO Rookvrij
DEFACTO werd ruim 26 jaar geleden, 24 december 1974, opgericht als de Stichting Volksgezondheid en Roken. Initiatiefnemers waren de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), het Astma Fonds en de Nederlandse Hartstichting. Zij zijn de moederorganisaties en de basis financiers. Het ministerie van VWS geeft een financiële bijdrage aan de organisatie en subsidieert projecten. Daarnaast is Zorgonderzoek Nederland een belangrijke subsidieverstrekker. Het doel van DEFACTO is bevordering van de volksgezondheid in relatie tot roken en het bestrijden van tabaksgebruik in het bijzonder. Dit wordt onder meer bereikt door:
- voorlichting gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek;
- opstellen en uitvoeren van rookpreventieprogramma's;
- ondersteuning bij stoppen;

- samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties (o.a. GGD's);

- gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid en andere relevante organisaties op gebied van volksgezondheid.

DEFACTO richt haar activiteiten op jeugd (preventie van roken in verschillende leeftijdscategorieën) en op volwassenen (verminderen van roken onder volwassenen en van het meeroken). Succesvolle campagnes van de afgelopen jaren waren 'Roken? Niet waar de kleine bij is', '....maar ik rook niet' en de millenniumactie 'Dat Kan Ik Ook'.

////

Noot voor de redactie,