Euronext Amsterdam

14 Nov 2001 Noteringsmaatregel UPC

Noteringsmaatregel UPC

De directie van Euronext Amsterdam heeft kennis genomen van de inhoud van het persbericht dat UPC vandaag heeft verspreid. Hieruit blijkt dat het eigen vermogen van UPC per 30 september 2001 negatief is. De directie van Euronext Amsterdam heeft besloten om UPC met ingang van heden een noteringsmaatregel op te leggen conform artikel 65, lid 2 sub a van het Fondsenreglement.

De handel in aandelen UPC zal aanvangen om 11.00 uur hedenochtend.

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs