Gemeente Stadskanaal

Website Hulpverleningsdienst Groningen

14 november 2001

Vanaf 1 november jl. is de Hulpverleningsdienst Groningen ook op het internet te vin-den via hun webadres:
www.hulpverleningsdienstgroningen.nl
Op de website vind u informatie op het gebied van hulpverlening, gezondheid, veilig-heid en rampenbestrijding.
De Hulpverleningsdienst Groningen staat voor een veilig en gezond Groningen. Met de website hebben zij een aanvullend middel om de burgers zo goed mogelijk te informeren.