FNV BONDGENOTEN

ENKA Ede heeft goede mogelijkheden voor voortbestaan

Persbericht van de OR van ENKA Ede met de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond, de Unie, VMHP Acordis

ENKA Ede heeft goede mogelijkheden voor voortbestaan

De businessunit Enka van het Acordis-concern, en dan met name de locatie ENKA Ede, heeft goede mogelijkheden om voort te bestaan. Dat is de conclusie van professor Van Witteloostuijn uit Groningen in zijn onderzoeksrapport over de marktmogelijkheid en interne organisatie van de businessunit (BU). Van Witteloostuijn presenteerde vandaag de resultaten van zijn onderzoek aan het personeel van ENKA. Opdracht voor het onderzoek is gegeven door de OR van ENKA.

De heer Van Witteloostuijn schetst in zijn rapport een marktanalyse die naar de mening van OR en vakorganisaties voldoende overlevingskansen biedt voor de BU ENKA in het algemeen en de locatie in Ede in het bijzonder. De producten die in Ede worden gemaakt hebben een goede positie in met name de Fashion-markt. Als Ede weg zou vallen uit de BU, betekent dat een groot marktverlies voor ENKA en een verzwakking van de BU.

Aanleiding van het onderzoek is de vrees van de OR en vakbonden bij ENKA Ede dat het voortbestaan van de locatie in gevaar is door herstructureringen binnen de BU ENKA. Die herstructurering is het gevolg van de plannen van grootaandeelhouder CVC om een nieuw bedrijf oprichten door de Lensink in Oostenrijjk aan te kopen en samen te voegen met de BU ENKA. Die aankoop en fusie is echter door de Europese Commissie tegengehouden. Dat heeft de vrees voor herstructurering van ENKA bij de OR en vakbonden niet weggenomen. De OR heeft dan ook aangedrongen om het onderzoek toch door te zetten. Dat de vrees van de OR en de bonden niet ongegrond is, blijkt uit de recente aankondiging door de BU-leiding van een voorstel tot herstructurering, waardoor waarschijnlijk opnieuw medewerkers overtollig worden.

ENKA Ede goede mogelijkheden om zijn voortbestaan te waarborgen. Wel moet dan in de organisatie een aantal maatregelen worden getroffen. De OR en de vakorganisaties zijn daarover in verder overleg met de BU-leiding. Hun belangrijkste uitgangspunten voor dit overleg, gebaseerd op Van Witteloostuijns rapport, zijn:
- binnen de BU ENKA moet veel beter worden samengewerkt op alle niveaus. De huidige tegenstellingen tussen locaties en het daaraan gekoppelde wantrouwen moet krachtig worden bestreden;
- de marktinspanningen moeten drastisch worden verhoogd om nieuwe marktgebieden (ook niet textiele toepassingen) te veroveren en verschuivingen in de markt alert te volgen;

- er moet meer in mensen worden geïnvesteerd om de flexibiliteit van de locaties en medewerkers te vergroten, zodat effectief op de markt kan worden ingespeeld;

- bij het opstellen van de nieuwe plannen voor het komende jaar (productieverdeling binnen de BU ENKA) moet de huidige bezetting van 550 vaste arbeidsplaatsen in Ede worden gehandhaafd;
- bij het vaststellen van de begrotingen en productieplanning moeten er geen onomkeerbare beslissingen genomen worden die invoering van de bovenstaande plannen onmogelijk maken;

Van Witteloostuijn presenteerde 7 november 2001 al zijn bevindingen aan de OR, het BU-management, het Locatie-management en de vakorganisaties.

De BU ENKA heeft vijf locaties: Ede in Nederland, Obenburg, Elsterberg en Obenbruch in Duitsland en Gorzow in Polen. Op de locatie Ede werken 550 mensen.