Agenda Tweede Kamer


*update 11.38 uur

**update 12.02 uur

*** update 12.30 uur

woensdag 14 november 2001
Hierna debatteert de Kamer over de herziening van verschillende onderdelen van het belastingplan 2002. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende belastingwetten:
*(alleen het antwoord van de regering in eerste termijn). Vervolgens interpelleren de heer Van Gijzel (PvdA) en de heer Leers
*Aansluitend rondt de Kamer het debat af over de herziening van verschillende onderdelen van het belastingplan 2002 (te beginnen met de tweede termijn van de kant van de Kamer).


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over
**Dit algemeen overleg is heden komen te vervallen.

***Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.30 tot ca. 13.45 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: procedure inzake onderzoek N.V. Kliq