Provincie Zuid-Holland

07-11-2001

Uitreiking Milieuprijs Zuid-Holland

Op 14 november wordt voor de eerste maal de Milieuprijs Zuid-Holland uitgereikt. De uitreiking vindt plaats tijdens de bijeenkomst over het provinciale beleidsplan Milieu en Water (BMW). Organisaties of personen die een bijzondere bijdrage leveren aan één van de hoofdthema's van het beleidsplan (duurzaamheid en omgevingskwaliteit) komen in aanmerking voor de prijs. De winnaar krijgt 10.000 gulden.

Een jaar geleden is begonnen met de uitvoering van het beleidsplan Milieu en Water. Tijdens de bijeenkomst wisselen bestuurders en medewerkers van gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, Rijk en de provincie Zuid-Holland ervaringen uit over de bereikte resultaten. Ook is er een kennismarkt waar informatie te vinden is over diverse projecten, bijvoorbeeld duurzame bedrijventerreinen, waterkansenkaarten, duurzaam bouwen en biologische landbouw.

De bijeenkomst van 14 november vindt plaats in het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag en begint om 12.00 uur. De uitreiking van de milieuprijs is om 16.30 uur.