Provincie Noord-Holland

Gezamenlijk persbericht Gemeente Enkhuizen en provincie Noord-Holland

Datum: 12 november 2001

ONDERTEKENING BASISPAKKETOVEREENKOMST ENERGIE

Op woensdag 14 november jl. hebben gedeputeerde Ada Wildekamp (Milieu, Water, Kustvisie, Energie en Groen) namens de provincie en burgemeester Steven de Vreeze namens de gemeente Enkhuizen de basispakketovereenkomst energie getekend. Niet alleen zetten zij een handtekening onder de basispakketovereenkomst, maar ook op een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen contract van 60 x 80 cm. De ondertekening vond plaats in het stadhuis van Enkhuizen, Breedstraat 53

Enkhuizen is de vierde gemeente in Noord-Holland die een dergelijke overeenkomst sluit en plaatst zich hiermee in de kopgroep van Noord-Hollandse gemeenten die serieus werk maken van klimaatbeleid. Deze gebeurtenis is tevens het startsein van een intensieve samenwerking met het CO2-Servicepunt van de provincie die de gemeente zal ondersteunen om de nota 'Energiebeleid Nieuwe Stijl Enkhuizen' uitgevoerd te krijgen. Voorafgaand aan de ondertekening zijnzowel wethouder Niko Dol als een vertegenwoordiger van het CO2-servicepunt in een korte speech inhoudelijk ingegaan op de toekomstige samenwerking.

Met het ondertekenen van de basispakketovereenkomst energie (CO2-overeenkomst) verplicht de gemeente Enkhuizen zich om binnen vijf jaar zo'n 55 maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie uit te voeren. Deze maatregelen zijn vertaald in een overeengekomen Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak is vervolgens geïntegreerd in de nota 'Energiebeleid Nieuwe Stijl Enkhuizen'. Op deze manier draagt Enkhuizen zijn steentje bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot. De provincie stelt hier ondersteuning van het CO2-servicepunt en subsidies van het duurzaam energiepakket tegenover.

CO2-servicepunt
Het CO2-servicepunt is op 2 juli van dit jaar opgericht door de provincie om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen klimaatbeleid. Het duurzame energiepakket is een subsidiepot van 10 miljoen gulden voor kleinschalige energieprojecten. Onderdelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn zonneboilers en -panelen (pv), warmtepompen, warmtepompboilers en onderzoeken naar kleinschalige bio-energie en naar windmolens op bedrijventerreinen.

Het klimaatbeleid van de provincie Noord-Holland Steun aan gemeenten middels het CO2-servicepunt en de 10 miljoen voor kleine energieprojecten is één van de pijlers van het provinciale klimaatbeleid. De provincie stimuleert daarnaast marktpartijen en maatschappelijke organisaties om grote innovatieve projecten uit te voeren op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Daar heeft de provincie 20 miljoen voor uitgetrokken. Tenslotte geeft de provincie energie een meer prominente plaats in de eigen milieu- en ruimtelijke regelgeving. Hiermee wil de provincie in 2005 een CO2-reductie van minimaal 2 Megaton hebben bereikt. Bovendien moet tegen die tijd 2,5% van het energieverbruik van Noord-Holland opgewekt zijn uit duurzame bronnen.

Meer informatie bij:

Gemeente Enkhuizen:
Gerda de Jong
Productgroep Publiekszaken, taakveld Communicatie Telefoon: (0228) 36 01 17

Provincie Noord-Holland
Krijn van Rijn
Bureau Communicatie
Telefoon: 023-514 40 45

Internet
www.co2-servicepunt.nl
www.enkhuizen.nl