Gemeente Amsterdam


---
|
Nationaal filmtheater aan de Marnixstraat niet haalbaar

Nationaal filmtheater aan de Marnixstraat niet haalbaar

Een Nationaal Filmtheater op de locatie Calypso/Cinerama aan de Marnixstraat is volgens de huidige plannen en inzichten niet haalbaar. Dit concludeert het college van B&W naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie die het Project Management Bureau (PMB) in opdracht van de wethouder Cultuur, Saskia Bruines, naar dit initiatief heeft gedaan. Initiatiefnemers uit de kringen van onder andere Filmtheater Rialto, het Maurits Binger Filminstituut en de omroepen hebben de gemeente gevraagd om medewerking aan nieuwbouw van een filmtheater op de genoemde locatie aan de Marnixstraat.

De gemeenteraad heeft in 1996 steun uitgesproken aan het initiatief, op voorwaarde dat een Nationaal Filmtheater (NFT) te realiseren is zonder subsidie. Om het NFT zonder overheidssteun mogelijk te maken, heeft de stichting NFT de gemeente tevens gevraagd om medewerking aan de realisatie van een parkeergarage onder de Singelgracht, ter hoogte van het Bellevue-theater. Er is geen functioneel of fysiek verband tussen het filmtheater en de garage. Het PMB heeft in opdracht van de wethouder Bruines het totale plan (filmtheater en parkeergarage) beoordeeld.

Belangrijkste uitkomst is dat een aanzienlijk deel van de investeringen voor het filmtheater niet is gedekt: de stichtingskosten van het NFT bedragen in totaal ongeveer 40 miljoen gulden (¤ 18.151.208), waarvan circa 22 miljoen gulden (¤ 9.983.164) niet in de exploitatie is te dekken. Het initiatief is volgens het PMB-rapport wel kansrijk als hiervoor buiten de exploitatie van het NFT dekking zou worden gevonden. Gezien de grote investeringsprojecten in de kunstensector die op dit moment om finale besluitvorming en aanvullende dekking vragen, en de geformuleerde voorwaarde van de gemeenteraad kan een gemeentelijke bijdrage in de orde van grootte van circa 22 miljoen ( ¤ 9.983.164) niet worden gehonoreerd. Er is geen grond om aan te nemen dat een parkeergarage zal helpen het filmtheater mogelijk te maken. Stadsdeel Oud-West en de Binnenstad zijn een overleg gestart over een nota van uitgangspunten voor een parkeergarage.

Het college onderschrijft onverminderd het belang van de functies een Nationaal Filmtheater. Bruines: "Het initiatief om een nationaal filmtheater in Amsterdam te vestigen vind ik nog steeds bijzonder waardevol. De functies van het NFT, zoals vertoning van kwaliteitsfilms, ruimte bieden aan filmfestivals en aan de landelijke omroepen voor het in Amsterdam presenteren van hun producties, wil ik dan ook zeker niet laten varen". Het college laat nadrukkelijk de mogelijkheid open dat zich extra partners, sponsors en locaties aandienen waarmee deze functies wel kunnen worden verwezenlijkt.

De Raadscommissie Cultuur bespreekt de haalbaarheidsstudie op 21 november.

Marleen Nieuwenhuis

^


-

© gemeente Amsterdam - 14-11-2001