Gemeente Amsterdam


---
|
Binnenstad pakt verkeersveiligheid aan

Binnenstad pakt verkeersveiligheid aan

In 1991 is het landelijk programma Duurzaam Veilig geïntroduceerd. Het doel van dit programma is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Onder verantwoordelijkheid van de wethouder Openbare Ruimte Verkeer en Vervoer Binnenstad, Bea Irik, worden de maatregelen in fases uitgevoerd. De eerste fase van het startprogramma loopt van 1998 t/m 2001. Het aantal verkeersslachtoffers in de binnenstad is in 2000 ten opzichte van de periode 1984-1986 afgenomen met 27%. Het aantal verkeersdoden is gedaald van 12 in 1984-1986 naar 10 in 1997-1999. Op onderdelen zijn de volgende resultaten behaald:
* De inrichting van meeste 30 km/uur-gebieden in de binnenstad zijn uitgevoerd of in uitvoering. Gebieden rond de binnenring en de westelijke Grachtengordel Zuid staan voor 2002 gepland.
* De binnenstad heeft 27 blackspots. Dit zijn kruispunten waar in drie jaar zes of meer letselongevallen plaatsvinden. Er zijn al veel van deze kruispunten tijdens werkzaamheden aangepakt, zoals de herinrichting van de Leidsestraat, de inrichting van de 30 km/uur-gebieden en de herinrichting van het Stadshart. Veel andere blackspots worden aangepakt in nieuwe herprofileringen. Op korte termijn worden eenvoudige maatregelen uitgevoerd, zoals markering aanbrengen, verkeerslichtenregeling wijzigen, snoeien van groen, fietsstroken accentueren, etc.

* De maatregel Brommer op de Rijbaan is uitgevoerd. Dit houdt in dat, met uitzondering van een aantal gevallen, de brommer gebruik maakt van de rijbaan en niet meer van het fietspad.
* De maatregel Fietser van Rechts is uitgevoerd. Op gelijkwaardige kruispunten heeft al het verkeer van rechts voorrang, ook de fiets. In de binnenstad zijn er enkele uitzonderingen in geval van gevaarlijke of onduidelijke situaties. Hier is de voorrang door middel van haaientanden en/of bebording geregeld.

Anja van Os

^


-

© gemeente Amsterdam - 14-11-2001