Gemeente Leiden

Ondertekening convenant 'Toezicht door Jongeren'

Woensdag 14 november ondertekenen de organisaties Politie Hollands Midden, DZB Leiden, Stichting Jeugdzorg Den Haag/Zuid-Holland Noord en de gemeente Leiden gezamenlijk het convenant 'Toezicht door Jongeren'. Deze overeenkomst zet de verschillende verantwoordelijkheden van de deelnemende organisaties binnen het project 'Toezicht door Jongeren' op een rij. De feestelijke ondertekening vindt woensdag 14 november om 16.00 uur plaats in het gebouw van DZB Leiden aan de Le Pooleweg 11 in Leiden.
'Toezicht door Jongeren' biedt een toekomstperspectief aan jongeren zonder werk en/of opleiding in de leeftijd van 16 tot en met 22 jaar die het risico lopen een criminele carrière te beginnen. De jongeren worden via een traject begeleid in de richting van een vaste baan of opleiding.
'Toezicht door Jongeren' bestaat in Leiden inmiddels al 3½ jaar en is een succesvol project. In deze periode is steeds gewerkt met mondelinge afspraken tussen de deelnemende partijen. Met het ondertekenen van het convenant behoort dit tot het verleden. De overeenkomst voorziet in duidelijke afspraken, zwart-op-wit, met de verschillende partners.
De ondertekenaars zijn: de heer R. van der Sande, wethouder gemeente Leiden; de heer P. de Mey, districtschef district 4 Leiden/ Voorschoten; de heer D.W. Stelwagen, directeur Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Vrijwillig Ambulant Stichting Jeugdzorg Den Haag/Zuid-Holland Noord en de heer P.M. Anthonisse, directeur a.i. DZB Leiden.

Waar? In het gebouw van DZB Leiden, Le Pooleweg 11, 2314 XT Leiden. Wanneer? Woensdag 14 november 2001.
Hoe laat? 16.00 uur.