DELTA PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

Delta Psych. Ziekenhuis opent als eerste Buitenschoolse opvang

Delta Psychiatrisch Ziekenhuis opent als eerste ziekenhuis Bui-tenschoolse Opvang op eigen terrein

Poortugaal, maandag 12 november 2001 - Op 14 november opent staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mevrouw mr. A.E. Verstand-Bogaert op de hoofdlocatie van Delta Psychiatrisch Ziekenhuis in Poortugaal het gloednieuwe gebouw van de Buitenschoolse Opvang Jip & Janneke. De BSO is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar en beschikt over veertig plaatsen. Het gebouw van de BSO is een ontwerp van Inge Burg van de Stijlgroep, bureau voor tuin- en landschaps-architectuur. Onder het motto dat BSO een feest moet zijn, is het gebouw gebaseerd op de simpele idee van een speelstraat met een dak erop. Dat resulteerde in een accommodatie die de schoolgaande jeugd vele mogelijkheden biedt: huiswerkruimte, computerlokaal, leeshoekje, sportfaciliteiten en de schitterende natuur van het Delta-terrein. De Buitenschoolse Opvang is onderdeel van de Stichting Jip & Janneke, die ook tachtig plaatsen kinderopvang exploiteert, eveneens op de hoofdlocatie in Poortu-gaal. Delta Psychiatrisch Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis met een eigen BSO. Staatssecretaris Verstand zal in haar toespraak ingaan op het recent bij de kamer ingediende wetsvoor-stel Arbeid en Zorg en de Uitvoeringswet Arbeid en Zorg. E.H. Schuyer, voorzitter van het bestuur van Delta Psychiatrisch Ziekenhuis, zal aan staatssecretaris Verstand een vraag stellen over een bij-drage van de werkgever van de partner van medewerkers die bij Delta gebruik maken van de kinder-opvangvoorzieningen.

Personeelswerving
Het bestuur van Delta beschouwt het bieden van onder andere kinderopvang als een pre bij de werving van personeel op een moeizame arbeidsmarkt. Het bestuur wil werken bij Delta Psychiatrisch Zieken-huis nog aantrekkelijker maken door een CAO op maat aan te bieden, met bijvoorbeeld de mogelijk-heid de kosten van kinderopvang op de salarissen te bruteren onder gelijktijdige verzekering van het WAO-gat.
Het ziekenhuis wil bovendien zijn werknemers niet alleen boeien maar ook aan zich binden door in te spelen op de behoefte aan een betere aansluiting van werk en privé met een arbeidsvoorwaardenpakket dat maatwerk is. Op maat belonen is een wijze van belonen waarbij werknemers van een 'menukaart' arbeidsvoorwaarden kunnen kiezen. Daarmee hebben zij invloed op de samenstelling van hun arbeids-voorwaardenpakken en kunnen ze bepaalde arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere. Bijvoorbeeld: salaris omzetten naar verlof of omgekeerd; salaris omzetten in een aanvullende studiekostenvergoe-ding of ruilen voor diensten (bijvoorbeeld stomerij of kapper op het werk). Dit naast de faciliteiten die het ziekenhuis al verleent in het kader van de bestaande arbeidsvoorwaarden, zoals spaarloon, pc-privé, personeelsarrangementen verzekeringen en leningen, zorgverlof, sparen van verlof, aansprake-lijkheidsverzekering en dierenasiel.