Gemeente SchiedamRapport visitatie Grotestedenbeleid op website gemeente
Op 4 september 2001 bezocht een visitatiecommissie de gemeente Schiedam in het kader van het Grotestedenbeleid (Gsb). Om geld te ontvangen van het Rijk voor het Gsb moet de gemeente Schiedam iedere twee jaar een Zelfanalyse maken. In deze analyse kijkt de gemeente kritisch naar het eigen functioneren. Om te onderzoeken of de inhoud van het rapport van de Zelfanalyse klopt, komt een visitatiecommissie langs in Schiedam. Deze commissie maakt een rapport van hun eigen bevindingen.

Het was de tweede keer dat een visitatiecommissie, onder leiding van oud-minister L.C. Brinkman, naar Schiedam kwam. Net als in 1999 heeft de commissie op 4 september gesproken met het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, ambtenaren en met mensen uit de stad. In 1999 was de commissie kritisch over de gemeente. Schiedam moest meer in overleg treden met de burgers en ondernemers, moest een duidelijke koers uitzetten en fundamentele keuzes maken. Na het bezoek van 4 september oordeelt de commissie een stuk positiever over de gemeente Schiedam, maar waarschuwt wel dat de gemeente nu haar kansen moet benutten: "Het is nu of nooit!". Dit is dan ook de titel die de rapportage van de visitatiecommissie heeft meegekregen.
Door te klikken, kunt u de volledige tekst van de rapportage downloaden en zelf lezen wat de commissie heeft waargenomen.

Als u vragen heeft over de rapportage kunt u contact opnemen met mevr. L. Bremer, tel.: 2465886 of dhr. R. de Vreede, tel.: 2465469. U kunt ook uw vragen naar hen e-mailen via: bremer@bd.schiedam.nl