Rijksuniversiteit Groningen

Diabetici hebben minder prikken nodig met geïmplanteerde glucosesensor

Diabetici hoeven in de toekomst niet meer te prikken om hun bloedsuikerspiegel te meten. Drs. Renger Tiessen ontwikkelde een kleine implanteerbare sensor die de glucoseconcentratie in het bloed constant kan bewaken. Controle van de bloedsuiker is voor suikerpatiënten belangrijk, maar daarvoor is nu nog elke keer een prik nodig. De techniek die Tiessen ontwikkelde is ook geschikt voor het bewaken van de melkzuurconcentratie in het bloed. Hij promoveert op 14 november 2001 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Melkzuurbewaking is onder meer van belang voor patiënten die aan de hartbewaking liggen om een bloedvatafsluiting al vast te kunnen stellen voordat een infarct ontstaat. Ook is er mogelijk een toepassing voor topsporters: continue informatie over de verzuring van hun spieren is van nut voor bepalen van de maximale lichamelijke inspanning.