Ingezonden persbericht


Promotie drs. C.P.M. Slegers
In de Faculteit der Cultuurwetenschappen.
ANTOON COOLEN (1897-1961); biografie van een schrijver. Promotor: Prof.dr. W. Kusters; co-promotor: dr. J. Perry Woensdag 14 november, 16.00 uur.

Antoon Coolen leeft nog steeds voort als schrijver van streekgebonden romans. Cees Slegers heeft in zijn proefschrift niet alleen het literaire werk van Coolen geanalyseerd, maar ook de honderden artikelen die hij in kranten en tijdschriften publiceerde en de uitgebreide briefwisselingen die hij met schrijvers en kunstenaars onderhield. Op basis van al deze geschriften van Coolen zelf, aangevuld met recensies en opinies van tijdgenoten, is zijn levensverhaal geschreven tegen de achtergrond van zijn tijd. De lezer zal zien hoe Coolen zijn weg koos bij de grote omwentelingen die tijdens zijn leven plaatsvonden, zoals de emancipatie van de katholieken, de politieke en sociale spanningen in het interbellum, de economische en sociaal-culturele ontwikkeling van de provincie Brabant in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Noot voor de pers

De afdeling Communicatie van de UM is bereikbaar via 043 388 2044. Voor urgente zaken buiten kantooruren 06 21275612. Mailto:pers@bu.unimaas.nl. De persberichten van de UM staan op Internet www.pers.unimaas.nl.