CDA

Werving leraren meer regionaal laten aanpakken

Minister Hermans werpt wel vragen op maar wij horen liever van hem een visie over hoe hij het gebrek aan leraren echt denkt op te lossen. Zo weet de minister nog niet hoe het komt dat bijna de helft van de afgestudeerden van de lerarenopleiding voortgezet onderwijs niet kiest voor een baan in het onderwijs. De minister moet eens gaan onderzoeken hoe het komt dat 40% van de jongeren die starten in het onderwijs weer uitstromen. De minister verwijst naar demografische ontwikkelingen maar doet er niets mee terwijl die cijfers nu al duidelijk kunnen maken waar de komende 15 tot 20 jaar de problemen gaan ontstaan. Dit stelt Maria van der Hoeven in het overleg over het lerarentekort.

Het CDA-kamerlid maakt zich zorgen over de daling van de instroom bij de lerarenopleidingen op elk niveau. Zij oppert de werving anders aan te pakken: niet langer met grote campagnes vanuit het ministerie maar de opleidingen in de regio die leraren opleiden zelf meer verantwoordelijkheden en budget te geven voor regionale werving.

Maria van der Hoeven lijkt het goed in de strijd tegen het lerarentekort om de onderwijsassistent meer bevoegdheden te geven. Zij pleit voor het weer creëren van de mogelijkheid van de vakopleiding met aanvullende pedagogisch-didactische aantekening. Dit naast de specifieke lerarenopleiding.
Het kamerlid wil dat Hermans komt met een plan om ICT educatief verantwoord in te zetten. "De achilleshiel van Kennisnet is niet de PC of de glasvezel maar de leraar". Zij wijst in dit verband naar de Inspectie die signaleert dat de toerusting van aankomende leraren om ICT in het onderwijs te gebruiken, een lacune vertoont. Zij vreest dat die lacune er ook is bij het bestaande lerarenkorps.