Universiteit van Utrecht

14 november 2001, 14:30 uur

Promotie: Localization and function of phosphatidylinositol 4-kinase ß.

Mw.drs. P. de Graaf, Biologie 14:30 uur

Promotor: prof.dr. A. J. Verkleij, copromotor: dr. P.M.P. van Bergen en Henegouwen

Cellen in ons lichaam zijn opgebouwd uit organellen. Deze zijn omsloten door de membraan die bestaat uit lipiden en cholesterol. Een specifieke groep lipiden, de fosfolipiden en in het bijzonder fosfatidylinositol, speelt een belangrijke rol in het doorgeven van signalen in de cel. In haar onderzoek heeft Petra de Graaf een enzym beschreven dat fosfatidylinositol kan veranderen, het PI4Kß. Dit enzym bevindt zich voor de overgrote meerderheid buiten de kern, gelokaliseerd aan het Golgi apparaat. Dit organel regelt de uitscheiding van eiwitten die nieuw zijn gemaakt in de cel. Dit proces heet secretie. De Graaf laat zien dat PI4Kß geen directe rol heeft in secretie maar een eiwit wat bindt aan PI4Kß wel heel belangrijk is voor dit proces. Wanneer de binding wordt verstoord is de secretie ernstig geremd. De regulatie van secretie speelt een belangrijke rol in het gezond houden van een organisme. In ziektes als Alzheimer en kanker kan de secretie ontregeld zijn.

Gewijzigd:Monday, October 29, 2001 Johan Vlasblom