Ingezonden persbericht

Geachte redactie,

Volgende week zal in Amersfoort het startsein worden gegeven voor een nieuw landelijk radiostation dat wil meedingen naar een van de landelijke frequenties die het kabinet gaat verdelen. Wij nodigen u graag uit om bij deze opening aanwezig te zijn. Vóór de opening zal een persbriefing gegeven worden waarin de initiatiefnemers nader in zullen gaan op de achtergronden en doelstellingen van dit nieuwe radiostation.

Persbriefing radiostation jongeren
Woensdag 14 november
15.00 - 15.45 uur
Berkenweg 46, Amersfoort

Indien u deze persbriefing wens bij te wonen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om onderstaande antwoordfax zo spoedig mogelijk ingevuld naar ons te retourneren?

Vriendelijke groet,

Milaine van der Hoek
Account Manager

A N T W O O R D F A X

UITNODIGING PERSBRIEFING NIEUW RADIOSTATION

Woensdag 14 November
15.00 - 15.45 uur
Berkenweg 46, Amersfoort

A.u.b. dit formulier faxen naar Steijger.communications faxnummer 036 523 5331, of email milaine@steijger.com

? Ja, ik kom naar de persbriefing van het nieuwe radiostation

Naam:....................................…………………………………………………………..

Publicatie/Medium..................................………………………………………………..

Adres : ....................................………………………………………………………..

Telefoon : ......................................... Fax : …………….……..……………………...

E-mail : ....................................……………………………………………………….

Handtekening : Datum :


.................................…………. …………………………………….
Steijger.communications
Media- and Public Relations Consultancy
P.O. Box 118
3890 AC Zeewolde, Netherlands
Tel: +31 36 523 5330
Fax: +31 36 523 5331
http://www.steijger.com