Gemeente Eindhoven

13 november 2001, no. 191

Minister Borst geeft startsein voorlichtingscampagne

DRUGS, LAAT JE NIKS WIJSMAKEN

Op woensdag 14 november geeft minister Borst van VWS het startsein voor de nieuwe voorlichtingscampagne Drugs, laat je niks wijsmaken. Het thema van deze campagne is communicatie tussen jongeren en hun ouders over drugs en druggebruik. De campagne loopt van 14 tot 28 november. Drie leerlingen van de Haagse school SVO St. Paul zullen mevrouw Borst de nieuwe campagnematerialen aanbieden. Vervolgens zal een speciale Drugs Infobus door Nederland gaan rijden. In deze bus kunnen zowel jongeren als ouders binnenlopen voor informatie of een gesprek over drugs met deskundigen.

Vroeg of laat staan jongeren voor de keuze een beslissing te nemen over het al dan niet gebruiken van genotmiddelen. Ouders weten vaak niet hoe ze hiermee moeten omgaan en jongeren vinden het vaak moeilijk met hun ouders over druggebruik te praten. Dit blijkt uit de vele vragen die binnenkomen bij de Drugs Infolijn en regionale instellingen voor verslavingszorg en uit onderzoek van het bureau Rescon. Communicatie tussen jongeren en ouders is belangrijk om te voorkomen dat experimenteren met drugs tot problemen leidt. De campagne Drugs laat je niks wijsmaken, die gefinancierd wordt door het ministerie van VWS, geeft informatie over drugs en hoe hierover te praten. Via www.drugsinfo.nl en de Drugs Infolijn 0900-1995 kunnen gratis folders besteld worden of kan advies ingewonnen worden. Ook kunnen geĂŻnteresseerden hier terecht voor het adres van een deskundige in de buurt.

Landelijk wordt aandacht aan het onderwerp besteed via advertenties en publicaties in kranten en tijdschriften. Ook hangen er posters op alle NS-stations. Verder worden op TMF, Radio 538, Yorin FM en Radio 3 spotjes uitgezonden over de campagne. Op 15 november tussen 18.00 en 19.00 uur kan men bovendien chatten over drugs via www.drugsinfo.nl/campagne met Floortje Dessing, bekend van het Yorin programma 'Out of your mind' over drugs. Met een quiz op de TMF-cybersite kunnen jongeren hun kennis over drugs testen en leuke prijzen winnen. Ook bestaat de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen die live op TMF worden beantwoord.

Regionaal organiseren GGD'en en instellingen voor verslavingszorg verschillende campagneactiviteiten zoals ouderavonden. Ook worden lessen op scholen gegeven over drugs met behulp van de speciaal voor deze campagne ontwikkelde les Over drugs valt te praten.