Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht nr. 58, 14 november 2001

Slechte vooruitzichten Nederlandse varkensstapel

De eerste helft van 2002 wordt in de EU een forse daling van de varkensprijzen verwacht. Oorzaak is een verwachte stijging van het Europese varkensaanbod. Dit maakt de toekomst voor de Nederlandse varkenshouders allesbehalve rooskleurig. In 2001 profiteerden Nederlandse varkenshouders door de MKZ crisis al minder van de stijgende varkensprijs dan varkenshouders elders in Europa. Daarbij stijgen de kosten door extra overheidseisen. Dit is vandaag bekend gemaakt in het bestuur van het Productschap Vee en Vlees (PVV).

Met de lichte stijging van het Europese varkensaanbod in de tweede helft van 2001 is de sinds 1999 ingezette daling tot stilstand gekomen. In Europa wordt over heel 2001 nog een daling van het varkensaanbod verwacht van 0,9%. In het eerste en tweede kwartaal van 2002 zal het Europese varkensaanbod toenemen met respectievelijk 4,3 en 1,6%. Een toename van de varkensvleesproductie wordt vooral gerealiseerd in Spanje, Denemarken en Duitsland. In het Verenigd Koninkrijk en België neemt het aanbod af. In de eerste helft van 2002 stijgt in Nederland tijdelijk het aanbod ten opzichte van 2001 door de gevolgen van de MKZ-crisis begin dit jaar.

In Nederland in vijf jaar tijd 16% krimp

In Nederland daalt in 2001 het varkensaanbod naar verwachting met ruim 9%. Daarmee is sinds 1996 het varkensaanbod met 16% verminderd. Doordat de Nederlandse slachterijen de eerste twee kwartalen van 2001 door de MKZ- crisis minder konden slachten (respectievelijk 23 en 15%), neemt het aantal slachtingen in de eerste twee kwartalen van 2002 ten opzichte van 2001 wel toe (met respectievelijk 18,4 en 6,5%). Wordt echter een vergelijking gemaakt met de eerste helft van 2000, dan daalt de productie van varkens met 9%. Voor het derde kwartaal van 2002 wordt ten opzichte van diezelfde periode in 2000 zelfs aan daling van 10% voorspeld. Dit is exclusief het effect van de tweede opkoopregeling.

Prijsontwikkelingen

Door het lage varkensaanbod in Europa en de toegenomen vraag noteerden vleesvarkens in 2001 een 15% hogere prijs dan in 2000. Nederland heeft minder van de prijsstijging kunnen profiteren. Door de MKZ-uitbraken bleven de prijzen in ons land 15 à 20% achter. De prijs is in de loop van het derde kwartaal onder druk gekomen door het toenemend varkensaanbod. Het prijsniveau in het vierde kwartaal komt naar verwachting lager uit dan in dezelfde periode van 2000 en zal in de eerste helft van 2002 fors dalen.