Partij van de Arbeid

14 november 2001

Bijdrage van Jaap Jelle Feenstra (PvdA) aan het Algemeen Overleg Radio Actief Schroot

1. INLEIDING.

In NMP geven de begrippen "rechtvaardiging" en "redelijkerwijs" (pag 179) het beleid mbt radio-activieve stoffen weer; wat voor medische toepassing aanvaardbaar is, is dat nog niet voor energie-opwekking, waarvoor alternatieve bestaan. Het NMP bepleit ook de keten-benadering; wat er in zit, komt er uit; wat er niet in zit, voorkomt later of elders problemen. Dit vergt nationaal en internationaal zorgvuldig beleid.

In de wereldhaven Rotterdam -als draaischijf tussen de continenten- komen grote stromen schroot binnen, die beperkt hier wordt hergebruikt (Hoogovens), maar bovenal wordt gesorteerd/bewerkt tbv hergebruik elders (bijv in Polen).

In deze schrootstroom worden zo nu en dan radio-actieve bronnen gevonden, de Federatie spreekt dan van de "gelukkige vinder" met gevoel voor understanding, in de vorm van besmettingen en afzettingen vanuit bijv. de offshore, maar soms ook als objecten, vanuit industrie of medische apparaten. Het laatste heeft geleid tot ernstige incidenten; in Mexico zijn 10-15 kinderen overleden aan te hoge stralingsbelasting en in Spanje heeft een incident geleid tot een radio-actieve pluim boven heel Europa.

In vele Handhavingsdebatten hebben wij aandacht voor deze zaak gevraagd; het ontdekken van bronnen op het bedrijf is te laat, met te grote en vermijdbare risico's voor werknemers en milieu. In deze debatten en herhaald in een Netwerk-uitzending hebben wij bepleit; registratie bij binnenkomende schepen + poortdetectie bij bedrijf + centraal depot voor opslag en bewerking + kosten voor sector. Dit laatste is van belang om aanzuigende werking te voorkomen, anders; mondiaal annonceren dat verzenden naar Nederland verwerking op staatskosten mogelijk maakt. Kosten voor sector zet ook druk op sector in haar klantrelaties en leidt tot innovatie.

2. ONTWERPBESLUIT VROM.

Het Ontwerp Besluit VROM sluit goed aan bij ons pleidooi; poortdetectie, registratie op bedrijf en verplichte financiële zekerstelling mbt verwijderingskosten.

Z.O.Z.

3. INBRENG.

Het Besluit sluit goed aan bij onze inzet; we hebben nog wel 6 vragen;


- Nog onhelder is of al bij binnenvarende schepen op radio-activiteit wordt gecontroleerd door toch aanwezige douane en inspectie.


- Besluit zal een sanerende werking hebben; groten kunnen kosten dragen, kleinen verdwijnen, dit kan uitkomst van het beleid zijn, nooit doel of oogmerk. Wel via tempo en omvang van beleid letten en toezien op ongewenste neven-effecten, onbedoelde dump-praktijken en uitwassen. Gelet op kosten, detectiepoort 1 ton + administratieve lasten 1 ton pj én overheidsbelang mbt veiligheid is financiele bijdrage rechtvaardig.


- Besluit noemt ondergrenzen; daaronder geen acceptatieplicht voor afvalinzamelaars, wat gebeurt met onder deze grens gedetecteerd afval?


- Vergunningsituatie laat veel te wensen over; 5 vd 19 door DCMR onderzochte bedrijven beschikten over toereikende vergunningen; moet op orde worden gebracht!


- Wat wordt rol van DCMR bij toezicht en handhaving;minister beraadt zich nog over verdeling VROM/DCMR; voor AO-Handhaving willen wij antwoord weten. Als meer capaciteit nodig is, willen wij die leveren.


- Bedrijfsleven wil centrale locatie in Rotterdam voor opslag en verwerking, VROM wil COVRA in Vlissingen, maar dit vergt omvangrijke transporten en dus kosten. Cruciale vraag is dus; krijgt COVRA een "voorportaal" in Rotterdam voor tijdelijke opslag en mogelijk ompakken! Kosten voor een lokatie bij COVRA worden door VROM vergoed, maar vergt transportkosten voor sector. Kosten voor voorportaal zijn voor sector, maar dan weinig transportkosten. Voorportaal-optie vergt grondverwerving, vergunningen en bouw; hoe snel en zeker te realiseren tov COVRA-optie? Heeft VROM hierover contact gehad met gemeente Rotterdam? PvdA deelt uitgangspunt van gemeente Rotterdam; snelheid is geboden, er moet snel een oplossing komen!