Gemeente Emmen

05-12-2001

145 bomen in openbaar groen
Nieuw-Amsterdamsestraat krijgt lange bomenrij

Zeer binnenkort worden er langs de Nieuw-Amsterdamsestraat 145 linden geplant. De linden worden geplant langs de Nieuw-Amsterdamsestraat vanaf de afslag Snippenveld tot aan de Verlengde Herendijk (de weg die vanaf de Nieuw-Amsterdamsestraat leidt naar o.a. Parc Sandur).

Aanvankelijk was het de bedoeling om de linden te planten op het bedrijvenpark A37. Helaas is dat door contractuele verplichtingen met eigenaren ter plaatste (nog) niet mogelijk. De nieuwe bomenrij sluit aan bij beplanting tussen de wijk Rietlanden en Bargeres en bij de lindenrij langs de Dikke Wijk. Ook aan de Verlengde Herendijk staan linden.
De huidige bomen (35 essen) langs de Nieuw-Amsterdamsestraat verkeren in kwalitatief slechte staat, een reden te meer om deze te verwijderen en te vervangen door de linden. Een kapvergunning wordt aangevraagd. Bovendien geven de linden niet alleen uit landschappelijk oogpunt de omgeving een facelift, ook verhoogt de bomenrij de verkeersgeleiding, hetgeen wil zeggen dat door de bomen beter te zien is waar het tracé van de weg loopt. Verwacht wordt dat in januari 2002 met de aanplant kan worden begonnen.


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen