Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

22/01/02 Prinses Margriet opent woon- en zorgcentrum Maasveld te Rotterdam

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden verricht dinsdag 22 januari 2002 de opening van het woon- en zorgcentrum Maasveld te Rotterdam. Het centrum voor ouderenzorg past een concept toe van verzorging, verpleging en begeleiding waarbij zelfstandigheid van bewoners, kleinschaligheid en wederzijdse ondersteuning belangrijke elementen zijn. Het zorgcentrum Maasveld, in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord, biedt verzorging en aanvullende en volledige verpleeghuiszorg aan zowel psychogeriatrisch als somatisch geïndiceerde bewoners.

Maasveld streeft ernaar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Daartoe verleent de instelling zorg tot en met het niveau van het verpleeghuis in zelfstandige zorggarantwoningen. Deze woningen zijn aangepaste comfortabele flats. Ook zijn 32 groepswoningen gerealiseerd voor zelfstandig begeleid wonen. Voor ouderen voor wie het zelfstandig wonen niet langer mogelijk of gewenst is, biedt Maasveld de mogelijkheid om in een van de 60 appartementen in het zorggedeelte te wonen.

Sinds twee jaar heeft Maasveld een inloopproject voor Hindoestaanse ouderen. Ongeveer 150 Hindoestaanse ouderen bezoeken het centrum. Onlangs is dagverzorging voor een deel van deze groep gestart.

In samenwerking met het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis en de Stichting Thuiszorg Rotterdam begeleidt en verzorgt zorgcentrum Maasveld ouderen met psychiatrische problemen. Op deze wijze wordt aan hen de kans geboden zelfstandig en in groepsverband te wonen in de bovengenoemde 32 groepswoningen terwijl er, indien noodzakelijk, een terugvalmogelijkheid is op de genoemde organisaties. Tevens is in samenwerking met het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis een dagverzorging voor ouderen met psychiatrische achtergrond geopend.

Het woon- en zorgcentrum voor ouderen is sinds juni 2001 verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Maashaven Oostzijde in Rotterdam.