Rijksuniversiteit Groningen

Promotie

Strandkweek overwoekert de kwelders zonder begrazing

Door de verstorende invloed van de mens daalt dagelijks het aantal soorten dieren en planten op aarde. Zo ook in op het oog natuurlijke landschappen als kwelders. De opmerkelijkste verandering van de vegetatie in vele kwelders die niet meer beheerd worden (doordat beweiding wordt gestaakt), is de toename van strandkweek (Elymus athericus), een natuurlijk voorkomend gras. Als gevolg hiervan daalt de soortenrijkdom op de hele kwelder. Elke tuinier die wel eens geworsteld heeft met de onuitroeibare wortels van de gewone kweek, kan zich hier iets bij voorstellen. De biologe Anna-Christina Bockelmann vroeg zich af of de verovering van de kwelders door strandkweek komt omdat A.) de nieuwe en waarschijnlijk homogenere en stikstofrijkere omstandigheden leiden tot een concurrentievoordeel voor soorten die zich snel kunnen aanpassen (hoge fenotypische plasticiteit) en zich snel vegetatief verbreiden of B.) omdat de veranderingen in de milieuomstandigheden de natuurlijke selektiedruk veranderen en tot een snelle adaptatie van populaties leiden? Zij onderzocht beide mogelijkheden. Met ecologische experimenten, demografisch onderzoek van de levenscyclus en een analyse van de genetische populatie- en kloonstruktuur met moleculaire 'merkers', ontmaskerde zij parameters die de invasie van E. athericus bevorderen of remmen. Het succes van E. athericus, concludeert Bockelmann, is voor een groot deel gebaseerd op hoge vestigingspercentages, lage mortaliteit van volwassen planten en sterke competitiekracht voor licht. De selektiedruk op de kwelders en de fenotypische, maar ook genetische aanpassingen van strandkweek aan de situatie is de 'finishing touch'. Zowel model A als B gaan dus op. Slechts intensieve begrazing en een dichte vegetatie die de kieming beperkt, kan het voorkomen van E. athericus verminderen. De beschreven methoden en resultaten kunnen als een modelsysteem voor de snelle uitbreiding van andere inheemse of niet-inheemse soorten gebruikt worden. /FC

Anna-Christina Bockelmann (Stade, Duitsland, 1971) studeerde biologie aan de Christian Albrechts Universität in Kiel, Duitsland. Zij deed haar onderzoek bij het Laboratorium voor Plantenoecologie, Biologisch Centrum van de RUG, onderzoekinstituut CEES, onderzoeksschool 'Functional ecology'. Haar onderzoek werd gefinancierd door de Deutscher Akademischer Austausch Dienst, de Hans-Böckler-Stiftung en het Ubbo-Emmius Fonds van de RUG.

Datum en tijd

dinsdag 22 januari, 13.15 uur

Promovenda

mw. A.C. Bockelmann, tel. (00 49)4522 76 02 55, fax 00 4522 76 33 10, e-mail: a.c.bockelmann@biol.rug.nl of bockelmann@mpil-ploen.mpg.de

Proefschrift

Ordinary and successful. The invasion of Elymus athericus in European salt marshes

Promotores

prof.dr. J.P. Bakker en prof.dr. K. Dierssen

Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen