Gemeente Smallingerland

Agenda deze week

Datum: dinsdag 22 januari 2002
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Soort vergadering: Cie. Bestuur veiligheid en milieu

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Besluitenlijst vorige vergadering

4. Vaststellen richtlijnen MER-bedrijvenpark A7- Noord
5. Parkmanagement A7-Noord

6. Doorstart Project Bus+

7. Jaarverslag 2000 Slachtofferhulp

8. Rondvraag

9. Sluiting