Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 09.30 uur

dinsdag 22 januari 2002

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering herdenkt de Kamer de heer Zijlstra, oud-premier, die op zondag 23 december 2001 is overleden.

Hierna heeft het wekelijkse mondelinge vragenuur plaats. Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

- de vaste Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en de ministers Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Korthals (Justitie) over het drugsbeleid voor het jaar 2001 en het actieplan van de Europese Unie inzake drugs voor het jaar 2000-2004 (dit overleg had plaats op 12 december jongstleden);
- de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de schadeloosstelling van oorlogsgetroffenen (dit overleg had plaats op woensdag 19 december jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van onder meer de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in verband met de invoering van de bachelor- en masterstructuur.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN


*Economische Zaken: 13.30 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedures.


*Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:13.30 uur Klompézaal

Agenda: procedures.

Rijksuitgaven en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.30 uur Klompézaal

Agenda: procedures.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken brengen tot en met 27 januari een werkbezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Het werkbezoek is onder meer bedoeld om de verkiezingen op Curaçao bij te wonen en om de officiële start van het Contactplan bij te wonen.
Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Van Oven (PvdA), Te Veldhuis (VVD), Rijpstra (VVD), Van der Knaap (CDA), Hillen (CDA), Scheltema-de Nie (D66), Rosenmöller (GroenLinks) en Van Middelkoop (ChristenUnie).