Gemeente Den Haag

2002-01-21: Veiligheid en leefbaarheid rond Haagse Gracht vergroot

Om de leefbaarheid en veiligheid in het Oude Centrum te vergroten begint de dienst Stadsbeheer vandaag met het uitvoeren van een aantal verkeersmaatregelen op en om de Haagse Gracht (Bierkade, Dunne Bierkade, Zuidwal, Groenwegje en Hooftskade). Na een jaar wordt besloten of de maatregelen definitief worden.

Verkeersmaatregelen
De maatregelen omvatten het instellen van een verplichte rechtsafbeweging bij het Groenewegje naar het Zieken. Hiervoor wordt een stootband in de rijbaan aangebracht. Daarnaast komt er een verplichte rechtsafbeweging vanaf de Bierkade naar de Wagenstraat door het aanbrengen van een scheiding op de Wagenbrug. Verder komen hier borden en belijning. Vervolgens wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld op het eerste deel van de Paviljoensgracht vanaf de Zuidwal naar de Stille Veerkade. Hiervoor wordt een flexibele afsluiting (poller) aangebracht en de nodige borden en belijning. Tot slot wordt er éénrichtingsverkeer ingesteld op de Hooftskade, in de richting van de Hobbemastraat.

Werkzaamheden
De werkzaamheden rond de Haagse Gracht beginnen op maandag 21 januari 2002. Het werk duurt in totaal ongeveer vier weken. In de week van maandag 21 januari tot en met 27 januari wordt er ook s nachts gewerkt aan de Wagenbrug. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Overige verkeersmaatregelen in en rond de binnenstad In 2002 worden op een aantal wegen in en rond de binnenstad wegwerkzaamheden uitgevoerd. Actuele informatie over werkzaamheden op hoofdwegen in Den Haag zijn te vinden op de subpagina Actuele Omleidingen van de internetsite www.denhaag.nl/bereikbaarheid. Voor geïnteresseerden zijn in het gemeentelijk informatiecentrum en het bezoekerscentrum Nieuw in Den Haag in het atrium van het stadhuis folders te verkrijgen over de bereikbaarheid.

21 januari 2002

last update: 22 januari 2002 ;pag.: 10794; auteur: 112;cat.: 17 Uw