VU ziekenhuis

Amsterdam, 21 januari 2002

Bloeddrukverlager wint het van gangbare weeënremmer

De bloeddrukverlager nifedipine is een veel betere weeënremmer dan het wereldwijd gangbare middel ritodrine. Dit concludeert Dimitri Papatsonis op basis van het onderzoek waarop hij vrijdag 25 januari promoveert aan de Vrije Universiteit. Papatsonis beveelt nifedipine aan als eerste keus in de behandeling van dreigende vroeggeboorte.

In Nederland wordt ongeveer 10 procent van de kinderen geboren vóór de 37ste week van de zwangerschap. Als zon vroeggeboorte dreigt, kan de behandeling bestaan uit het toedienen van een weeënremmer aan de moeder. Zeker rond de 24ste, 25ste week, stijgt de levensvatbaarheid aanzienlijk met iedere dag dat de geboorte kan worden uitgesteld. De kansen op overleving verbeteren onder meer sterk door het toedienen van corticosteroïden. Deze zorgen voor de longrijping, die normaal pas in de 34ste week is voltooid. Corticosteroïden hebben 48 uur nodig om hun maximale werking te bereiken. Daarom is uitstel van de geboorte met ten minste 48 uur van groot belang.

Wereldwijd én in Nederland is ritodrine de meest toegepaste weeënremmer. Al sinds de jaren tachtig is echter bekend dat de bloeddrukverlager nifedipine ook als weeënremmer werkt.

Een bloeddrukverlager zorgt ervoor dat de gladde spiercellen van een bloedvat zich ontspannen. De baarmoeder bestaat voor een groot deel uit gladde spiercellen. Vandaar dat de bloeddrukverlager nifedipine ook als weeënremmer werkt. Tot nu toe ontbrak het echter aan een grootschalige studie die de (veilige) werking van nifedipine bevestigde.

Papatsonis voerde in het VU medisch centrum, het AMC en het IJsselmeer Ziekenhuis in Lelystad, een vergelijkend onderzoek uit naar de werking van nifedipine en ritodrine onder 185 vrouwen bij wie een vroeggeboorte dreigde. Bovendien verrichtte hij in samenwerking met Franse onderzoekers een meta-analyse naar alle eerdere onderzoeken waarin beide middelen worden vergeleken. De meta-analyse bevestigt de resultaten van het Nederlandse onderzoek overtuigend.

Nifedipine blijkt een effectieve weeënremmer. Zo zorgt nifedipine twee keer zo vaak voor een uitstel van de bevalling met 48 uur vergeleken met ritodrine. Verder is in vergelijking met ritodrine ook de gezondheidstoestand van het pasgeboren kind aanzienlijk beter. Het risico van longonrijpheid, geelzucht en hersenbloedingen is twee keer zo klein. De pasgeborenen van wie de moeder ritodrine had gekregen, moesten twee keer zo vaak opgenomen worden op de intensive care.

Verder veroorzaakt nifedipine veel minder bijwerkingen voor de moeder. Ritodrine zorgt vaak voor een verlaging van de bloeddruk, een schommeling in de bloedsuikerspiegel en een te laag kaliumgehalte. Bij twaalf patiënten moest de behandeling met ritodrine vanwege de bijwerkingen worden gestaakt. Bij nifedipine was dat geen enkele keer nodig.

Meer informatie:
Dimitri Papatsonis promoveert op 25 januari aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift Nifedipine in the management of preterm labor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst public relations en voorlichting van het VU medisch centrum, Monica van der Garde, tel. (020) 4443444, fax (020) 444 3450.

© VU medisch centrum 21/01/02 dienst public relations & voorlichting prv@vumc.nl