Actueel

De gemeente Schouwen-Duivenland en Laurus hebben conflict over wettelijke rente over verbeurde dwangsommen

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch

Datum actualiteit: 22-01-2002

De Boer Unigro, thans Laurus, heeft het verbod overtreden om een supermarkt te (laten) exploiteren in een pand te Zierikzee. Op overtreding van dit verbod was door de gemeente Schouwen-Duiveland een dwangsom gesteld. Laurus heeft in totaal een bedrag van f 800.000,- verbeurd. Laurus heeft dit bedrag uiteindelijk aan de gemeente voldaan. In de onderhavige civiele procedure is antwoord gegeven op de vraag of de overheid aanspraak kan maken op wettelijke rente als verbeurde dwangsommen niet binnen de gestelde betalingstermijn worden betaald. Het huidige bestuursrecht voorziet daar niet in. Naar het oordeel van de rechtbank staat het reparatoire karakter van de dwangsom niet aan het verschuldigd kunnen worden van wettelijke rente in de weg evenmin als de omstandigheid dat verzet tegen een dwangbevel tot invordering van de dwangsommen schorsende werking heeft. De regeling van artikel 6:119 BW is van toepassing.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: ad8329
(Zie het originele bericht)