Gemeente Papendrecht


Vergaderingen

Laatste update: 22.01.2002
Vergaderschema

Vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis. Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur. De gemeenteraad vergadert vanaf 19.30 uur.
Op de vergadering betrekking hebbende stukken liggen in de regel een week voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de burgerleeskamer op de begane grond van het raadhuis.

Het vergaderschema vanaf april is afhankelijk van hetgeen de raad zelf besluit over het aantal commissies en de vergaderfrequentie van de commissies; idem voor de raadsvergaderingen

Voorlopig vergaderschema 2002

Vergadering commissie beroep- en bezwaarschriften Dinsdagavond 22 januari 2002 vinden twee hoorzittingen plaats van kamer 1 van de com-mis-sie van advies voor beroep- en bezwaar-schriften. Deze zittingen worden gehouden in de raadzaal op de begane grond van het raadhuis. De eerste zitting begint om 20.00 uur. De tweede zitting volgt om ongeveer 21.00 uur. De zittingen zijn openbaar.
In de eerste zitting komen aan de orde de be-zwaar-schriften van diverse bewoners van de Havenstraat, Eilandstraat en Julianastraat, gericht tegen de door bur-ge-mees-ter en wethou-ders (opnieuw) afgegeven sloopvergunning d.d. 15 oktober 2001 voor het slopen van de fabrieksgebouwen en andere opstallen op het voormalige Fokkerterrein aan de Veerdam.
De tweede zitting betreft het opnieuw behandelen van de bezwaren van een aantal bewoners aan Schoolstraat te Papendrecht tegen het besluit van het college d.d. 6 augustus 1999 waarin aan betrokkenen is geweigerd parkeren voor vergunninghouders in te stellen in de Schoolstraat. Deze behandeling is nodig in verband met de rechterlijke uitspraak van 20 juli 2001 betreffende deze zaak. Inlichtingen zijn te verkrijgen via de secretaris van kamer 1 (E. Witter, kamer 3.05, telefoon 078-6418379).

Januari
21-01-2002 commissie ABEA

31-01-2002 Raad

Februari
05-02-2002 commissie ROVO
06-02-2002 commissie FiSoZaMi
07-02-2002 commissie OWWC
11-02-2002 commissie ABEA

28-02-2002 Raad

Maart
06-03-2002 Verkiezingen

Uiterlijk dinsdag 12 maart 2002: dient de oude raad bijeen te komen voor het geloofsbrievenonderzoek van nieuwe raadsleden. 12-03-2002 Raad (oude raad)

Uiterlijk donderdag 14 maart 2002: eerste bijeenkomst nieuwe raad. 14-03-2002 Raad (nieuwe raad)

April
09-04-2002 Commissie
10-04-2002 Commissie
11-04-2002 Commissie
15-04-2002 Commissie

25-04-2002 Raad

Mei
13-05-2002 Commissie
14-05-2002 Commissie
15-05-2002 2e Kamer verkiezingen
16-05-2002 Commissie
21-05-2002 Commissie

30-05-2002 Raad

Juni
11-06-2002 Commissie
12-06-2002 Commissie
13-06-2002 Commissie
17-06-2002 Commissie

27-06-2002 Raad

Juli
08-07-2002 Commissie
09-07-2002 Commissie
10-07-2002 Commissie
11-07-2002 Commissie

18-07-2002 Raad

September
10-09-2002 Commissie
11-09-2002 Commissie
12-09-2002 Commissie
16-09-2002 Commissie

26-09-2002 Raad

Oktober
08-10-2002 Commissie
09-10-2002 Commissie
10-10-2002 Commissie
14-10-2002 Commissie

24-10-2002 Raad (afhankelijk van vakantie)
31-10-2002 Raad (afhankelijk van vakantie)

November
07-11-2002 Begrotingsraad
12-11-2002 Commissie
13-11-2002 Commissie
14-11-2002 Commissie
18-11-2002 Commissie

28-11-2002 Raad

December
02-12-2002 Commissie
03-12-2002 Commissie
04-12-2002 Commissie
09-12-2002 Commissie

19-12-2002 Raad

Terug naar boven