Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

http://www.minszw.nl

MIN SZW: Jaarplan Arbeidsinspectie: strenger voor werknemers

Nr. 2002/4
22 januari 2002

Jaarplan Arbeidsinspectie: strenger voor werknemers en bestrijding illegale arbeid in land- en tuinbouw

De Arbeidsinspectie zal in 2002 strenger optreden tegen werknemers die zich niet houden aan regels voor veilig en gezond werken. Ook zal de bestrijding van illegale arbeid in de land- en tuinbouw verder worden geïntensiveerd en doet de Arbeidsinspectie mee in het nieuwe interdisciplinaire team, het Bouw Interventie Team (BIT), dat fraude in de bouw moet tegengaan. Verder gaat de Arbeidsinspectie onder meer controleren bij infrastructurele bouwprojecten (zoals verkeerstunnels of spoorwerkzaamheden) en in de horeca.

Dit staat in het jaarplan van de Arbeidsinspectie dat minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens staatssecretaris Hoogervorst en staatssecretaris Verstand naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met ingang van 2002 zal de Arbeidsinspectie vaker boetes opleggen als werknemers door ervaring of instructies hadden moeten weten dat zij de regels overtraden. Wel moet de werkgever de werknemers in staat hebben gesteld om zich aan de regels te houden (bijvoorbeeld door hen gehoorbeschermers te geven of een training te geven in veilig werken). De mogelijkheid om werknemers boetes te geven als zij zich bewust niet aan de regels houden, bestaat overigens al langer, maar zal in de praktijk vanaf 2002 meer worden toegepast.

Ook gaat de Arbeidsinspectie in 2002 illegale arbeid in de land- en tuinbouw verder bestrijden. Ten opzichte van 2001 wordt hiervoor 37 procent meer capaciteit ingezet. Bij de bestrijding van illegale arbeid besteedt de Arbeidsinspectie bijzondere aandacht aan het opsporen van bemiddelaars tussen de werkgevers en de illegale werknemers. Verder gaat de Arbeidsinspectie bedrijven die al eerder zijn betrapt op de inzet van illegalen systematisch opnieuw controleren. Tot slot berekent de Arbeidsinspectie het financiële voordeel dat een werkgever heeft behaald met de tewerkstelling van illegalen. Op die manier kan het Openbaar Ministerie zwaardere straffen eisen en in grote zaken geld terugvorderen.

In het Bouw Interventie Team (BIT) zullen onder andere de politie, de belastingdienst en opsporingsambtenaren van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen zwart werk en premie- en belastingfraude opsporen en aanpakken. De Arbeidsinspectie bestrijdt binnen het team met name de tewerkstelling van illegalen in de bouw. Het BIT is door staatssecretaris Hoogervorst opgericht in navolging van onder andere het Westland Interventie Team (WIT). Dit team richt zich op de diverse vormen van fraude en illegale tewerkstelling in de tuinbouw.

Bij infrastructurele projecten zal de Arbeidsinspectie naast de diverse werkgevers ook opdrachtgevers nadrukkelijker aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid. In met name de grotere horecazaken gaat de Arbeidsinspectie aandacht besteden aan de veiligheid voor werknemers en bezoekers. Ook gaat de Arbeidsinspectie na of werkgevers voldoende doen om de verspreiding van legionella in koeltorens en kantoorgebouwen met airconditioning tegen te gaan.


---

---
De volledige tekst van het jaarplan staat op de internetsite van het ministerie van SZW: www.szw.nl (klikken op 'Officiële publicaties' in de rechter knoppenbalk).

22 jan 02 09:48