Verbond van verzekeraars

Lijst met bewaakte parkeerplaatsen in Italië

ANIA, de belangenbehartiger voor Italiaanse verzekeraars, heeft een nieuwe lijst opgesteld met bewaakte parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Italië. Deze lijst wordt door verzekeraars gebruikt om eventuele diefstallen van vrachtwagens en lading te voorkomen.

Het Italiaanse ANIA stelt ieder jaar een lijst op met parkeerplaatsen in heel Italië waar vrachtwagenchauffeurs kunnen overnachten of overdag voor langere tijd kunnen verblijven. De lijst voor 2001 is voor het eerst verdeeld in twee soorten parkeerplaatsen: de guarded parking areas en de stop areas. De eerste groep parkeerplaatsen heeft een (nacht)waker en/of is uitgerust met omheiningen of elektronische beveiliging zoals alarmsystemen of videobewaking. De stop areas zijn parkeerplaatsen die niet altijd zijn bewaakt en beveiligd, maar waar vrachtwagenchauffeurs wel voor een langere tijd kunnen verblijven. Naast de locatie en beveiligingsmaatregelen is op de lijst ook te zien welke andere voorzieningen er op de parkeerplaats zijn, zoals toiletten, douches, eetgelegenheden, etc. Aan de lijst van ANIA kunnen geen rechten worden ontleend.