FNV BONDGENOTEN

FNV Bondgenoten: locatie Hengelo Akzo Nobel blijft open

EMBARGO TOT 22-01-02, 15:00 UUR

Deventer, 22 januari 2002

FNV Bondgenoten: locatie Hengelo Akzo Nobel blijft open

De sluiting van de afdeling Zoutproducties Specialtys op de locatie Hengelo van Akzo Nobel is van de baan. Dat is de uitkomst van indringend overleg tussen werknemrs en werkgever bij Akzo.

Akzo kondigde in juni 2001 aan de zoutproductie van Hengelo naar Stade in Duitsland te willen verplaatsen. Uit onderzoek blijkt echter dat dat een slecht besluit zou zijn. Bestuurder Wiel Brand van FNV Bondgenoten: 'De strategische analyse van Akzo Nobel in hun adviesaanvraag aan de OR en de vakorganisaties blijkt onvolledig. Onze financiële analyses, gebaseerd op een extern onderzoek, geven alternatieven die een kostenbesparing opleveren in de orde van grote van die van de kosten van de verplaatsing van de activiteiten uit Hengelo naar Stade. Daarover is overleg geweest tussen de groepsondernemingsraad en Akzo Nobel en het besluit is genomen om de locatie Hengelo open te houden. Vanmiddag om 14.00 uur informeren wij het personeel hierover.

Hoewel de locatie open blijft, volgt wel een reorganisatie die tussen de 40 en 50 arbeidsplaatsen gaat kosten. Wiel Brand daarover: 'Als de sluiting een feit was geworden waren zo'n 200 banen verloren gegaan. We gaan nu met de directie overleggen hoe de reorganisatie vorm moet krijgen'.