Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Europrijskaartjes in 2001

Vandaag publiceert het CBS in het Webmagazine een artikel http://www.cbs.nl/nl/nieuws/artikelen/2002/0905k.htm over de uitkomsten van een speciaal onderzoek naar de omzetting van de guldenprijzen in europrijzen.
In dit onderzoek is nagegaan of het dubbelprijzen accuraat is gedaan en in hoeverre winkeliers hun guldenprijzen hebben omgezet naar ronde of zogenaamde psychologische europrijzen.