Kerken in Aktie


Datum: 23/01/2002

Bron: Kerkinactie

40 miljoen Euro voor projecten

40 miljoen euro steun aan projecten in binnen- èn buitenland

Dit jaar wil Kerkinactie met een bedrag van 40 miljoen euro diverse projecten in binnen- en buitenland steunen. Met dat bedrag worden meer dan duizend missionaire en diaconale projecten gesteund. Het bedrag bestaat geheel uit particuliere gelden, onder meer van donateurs, plaatselijke gereformeerde kerken en hervormde gemeenten. Daarmee is Kerkinactie één van de grootste particuliere hulporganisaties in ons land. Kerkinactie werkt namens de Samen op Weg-kerken en een aantal kleinere kerken en organisaties.

Het werk in Nederland

De projecten die Kerkinactie in Nederland steunt, variëren van initiatieven tot het verbeteren van de opvang van vluchtelingen tot bet stimuleren van de dialoog en de samenwerking tussen christenen en moslims.

Voor dit werk is dit jaar in totaal ruim 3 miljoen euro beschikbaar. Overal in het land zetten mensen zich, vrijwillig of betaald, in voor asielzoekers, verslaafden, ex-gedetineerden, voor vrouwen en mannen aan de arme kant van Nederland, voor een beter milieu of voor de voortgang van het evangelie.

Projecten wereldwijd

In het buitenland steunt Kerkinactie lokale partnerorganisaties en zusterkerken, bijvoorbeeld op het gebied van voedselzekerheid in Brazilië. Ook zijn er zo?n veertig mensen vanuit ons land uitgezonden om bijvoorbeeld les te geven aan theologische opleidingen, bijvoorbeeld in Nicaragua en Tsjechië.

In 2002 steunt Kerkinactie projecten in Afrika, het Midden-Oosten, Azië, Europa en Latijns-Amerika. Daarmee is een bedrag van 37 miljoen euro gemoeid.

In de uitgaven Omzien naar elkaar en Partners en projecten staat een overzicht van alle projecten die Kerkinactie in Nederland en in het buitenland steunt.