Productschap Tuinbouw

Heffingskorting voor handelskwekers bloemkwekerij vervallen

Kwekers van bloemen en planten die hun producten niet via de veiling verkopen, maar zelf afzetten, kunnen geen aanspraak meer maken op kortingen op de heffing van het Productschap Tuinbouw (PT). De korting van tien procent over de omzet van deze bloemisterijgewassen is met ingang van 1 januari 2002 vervallen.

In het verleden is de kortingsregeling ingesteld om de bedrijven tegemoet te komen in de kosten die zij maken om hun eigen geteelde producten aan de man te brengen. Hierbij gaat het vooral om zogenoemde handelskwekerijen die de teelt en afzet zelf verzorgen. Bij deze bedrijven werd tot 1 januari jongstleden tien procent van de omzet afgetrokken en over dat bedrag werd vervolgens de heffing berekend.

Deze kwekers die dus de afzet van hun eigen geteelde producten zelf regelen, betalen met ingang van 1 januari 2002 in totaal 1,11 procent heffing (1% PT-vakheffing en 0,11% Bedrijfschapsheffing). Als ze de producten verkopen aan andere handelaren of kwekers kunnen ze over deze transacties 0,485 procent doorberekenen.

Korting verkopen particulieren
Over de verkopen direct aan particulieren werd een korting verleend van twintig procent. Deze kortingsregeling is al met ingang van 1 januari 2001 ingetrokken.
Het bestuur van het productschap heeft besloten om de kortingsregelingen af te schaffen vanwege het feit dat de kosten voor het innen relatief hoog liggen. Daarnaast maken betrekkelijk weinig bedrijven gebruik van de kortingen.