STICHTING ROKERSBELANGEN

Kiezers, Alleen voor de camera

PERSBERICHT

Amsterdam, 22 januari 2002

Kiezers, Alleen voor de camera

Nu de verkiezingen weer in zicht komen is het opvallend hoe vaak de kiezers gememoreerd worden door (afgevaardigden van) de politieke partijen. Maar alleen als er een microfoon of camera openstaat worden de kiezers gepaaid. Zijn die afwezig, dan wordt de kiezer terug geduwd in zijn hok, en gedegradeerd tot stemvee! De Stichting Rokersbelangen kan er van mee praten.
13)Een buitengewoon treurige zaak, die het vertrouwen in de politiek zo mogelijk nog verder ondermijnt reageert Ton Wurtz van de Stichting Rokersbelangen. Wij hebben halverwege november 2001 een correcte brief gestuurd naar de grote politieke partijen met een aantal vragen naar hun standpunten betreffende roken . En met wij bedoelen we niet alleen de Stichting, maar ook onze achterban, bestaande uit veel potentiële kiezers.
Van de PvdA, CDA, D66 en Leefbaar Nederland hebben we geen enkele reactie terug gehad, zelfs geen ontvangstbevestiging. Alleen de Algemene Senioren Partij stuurde een brief terug waarin onze vragen adequaat beantwoord werden en waarin hun standpunten helder uiteen waren gezet. De socialistische partij verwees ons in een kort briefje naar hun partijprogramma op de website. Het is niet alleen jammer dat de politieke partijen een kans laten liggen om burgers te informeren, het is ronduit onbeschoft tegenover de kiezers waar zij wel afhankelijk van zijn.
Naast het gegeven dat de politiek de mond vol heeft over de burger en de politiek die zo ver uit elkaar gegroeid zijn ( wat door het niet beantwoorden van (schriftelijke) vragen er niet beter op wordt), is het een ronduit onfatsoenlijke zaak als een serieuze brief gewoon genegeerd wordt! Het is bijna te interpreteren als een negatief stemadvies.......

Stichting Rokersbelangen
A. Wurtz

Stichting Rokersbelangen
Entrada 203
1096 EE Amsterdam
Tel.nr. 020 416 76 32

22 jan 02 11:28