Gemeente Rotterdam

Geen toestemming demonstraties 26 januari 2002

Burgemeester Ivo Opstelten heeft de demonstratie op 26 januari 2002 in IJsselmonde, waarvoor door het Comité Kusters/Malcoci toestemming was aangevraagd, en de eveneens voor 26 januari aangekondigde tegendemonstratie door de Anti-Facistische Actie Nederland (AFA), verboden. De burgemeester acht de kans op wanordelijkheden en een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid te groot.

In zijn motivering aan het Comité Kusters/Malcoci geeft de burgemeester aan dat het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrijheid van demonstratie een kostbaar bezit zijn in de democratische rechtsstaat; rechten die slechts in uiterste noodzaak beperkt mogen worden.

Hij wijst ten aanzien van deze demonstratie echter op het het feit dat uit publicaties is gebleken dat het comité banden heeft met de Nederlandse Volksunie. Ook wijst hij er op dat de organisatoren in het verleden blijk hebben gegeven zich zeer provocatief te gedragen en het gebruik van geweld niet te schuwen. Voorts is rekening gehouden met te verwachten reacties in de samenleving.

Ten aanzien van AFA geeft de burgemeester aan dat is gebleken dat een deel van de demonstranten zich in het verleden niet hebben gehouden aan afspraken die aan een demonstratie waren verbonden. Hij stelt tevens dat een tegendemonstratie het risico van de kans op onderlinge confrontaties tussen demonstranten en tegendemonstranten ernstig vergroot.

Het doorgaan van beide demonstraties leidt naar het oordeel van de burgemeester tot ingrijpende wanordelijkheden en ernstige verstoring van de openbare orde, die anders dan door een omvangrijke politie inzet niet kunnen worden voorkomen.